موقیعت های شغلی جدید در ده ها رشته مختلف

قابل توجه کلیه مهندسین، متخصصین، تکنسین ها و افراد دارای سابقه کاری در حوزه های مختلف

کاریابی بین المللی کارپیرا با همکاری چندین شرکت آلمانی موقعیت های شغلی جدیدی در ده ها رشته مختلف را به اطلاع متخصصین جویای کار میرساند.

1- ویژه رشته های فنی مهندسی

مهندسی کامپیوترمهندسی برقفناوری اطلاعاتمهندسی مکانیک
مهندسی کشاورزیبرنامه نویس CNCمهندسی متالورژیمهندسی مکاترونیک
مهندسی پلیمرمهندسی روباتیک مهندسی کشاورزیمهندسی کنترل کیفی 
مهندسی پزشکیمهندسی عمرانمهندسی صنایعمهندسی معماری
تخصص های نفت و گازمهندسی شیمی

 

2- ویژه رشته های مهندسی کشاورزی، صنایع غذایی و منابع طبیعی

مهندسی تولیدات دامیحشره شناسیجنگلداری و باغبانیمهندس کشاورزی
مدیریت کشاورزیعلوم دامیشیلاتمهندسی منابع طبیعی
محیط زیستعلوم خاکصنایع چوب و کاغذمهندسی صنایع غذایی
تکنولوژی مرتعمکانیزاسیون کشاورزیاقتصاد کشاورزیگیاه پزشکی
آبخیزداریمهندسی منابع آبزراعت و اصلاح نباتاتمهندسی فضای سبز 

 

3- ویژه رشته های پزشکی و پیراپزشکی

اتاق عملپرستاری و ماماییپزشک عمومیمهندس کشاورزی
بیوتکنولوژیهوشبریپزشک متخصصفیزیوتراپی
محیط زیستعلوم خاکصنایع چوب و کاغذمهندسی صنایع غذایی
علوم آزمایشگاهیدندانپزشکیاپتیکبینایی‌سنجی
داروسازیرادیولوژی

 

4- ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان

مهندس عمرانمهندس معمارینقشه بردارنقشه کش ساختمان
سرپرست کارگاهمدیر فنیمدیر تسهیلاتمهندس سازه
مدیر سایتنقشه بردارطراح فنیناظر ساختمان
مهندس راه سازیمدیر پروژهمحاسب و برآوردگرمدیر برنامه
مهندس جوشکاریطراح فنیبرنامه ریزمدیر تعمیرات 
مهندس ایمنیهماهنگ کننده سایت 

 

5- ویژه رشته های مرتبط با انرژی و نفت و گاز

مهندس فرآیندمهندس طراحابزار دقیق و کنترلاپراتور تولید
مهندس شيميمهندس ایمنی و حفاظتمهندس اکتشاف نفتمهندس سیستمهای انرژی
مهندس نفت و پتروشیمیمهندس اتوماسیون و ابزار دقیقنقشه بردارینقشه کش
مهندس صنايعبازرس جوشبازرس پایپینگکنترل کیفیت
تضمین کیفیت و ریسک پروژهکنترل کیفیمدیر پروژهمدیر فنی و تدارکات
برنامه ریز کارگاهکارشناس حقوق نفتمسئول انبارکارشناس لجستیک  

 

6- ویژه رشته های علوم پایه

زمین شناسیشیمیریاضیزیست شناسی
علوم طبیعیفیزیک

 

  • بهره مندی از بهترین شرایط کاری و آموزش در محیطهای علمی و همچنین عملی
  • امکان اخذ اجازه کار آلمان
  • امکان اخذ اقامت آلمان بر مبنای اشتغال

در صورت تمایل میتوانید هم اکنون اقدام کنید

برای ثبت درخواست می توانید وارد صفحه زیر شده و مشخصات خود را وارد نمایید.