چند سطری با کارپیرا

تیم ما متشکل از کارشناسان و مشاوران حرفه ای مجرب و مطلع از سرتاسر دنیاست که دارای تجربیات و سوابق آموزشی و حرفه ای متنوع و گسترده ای می باشند. از جمله ویژگی های مشترک افراد تیم ما می توان به اشتیاق تحسین برانگیز آنان جهت کمک به افراد در انتخاب و ارتقای وضعیت شغلی و حرفه ای خود اشاره نمود.

آگاهی تجاری و استعداد عقلانی

دانش کاربردی و اشتیاق برای دستیابی به نتایج مناسب

تجربه مرتبط، گسترده و عمیق

ارائه مشاوره­های بی­طرفانه

شایستگی فنی

شرکت بین المللی کارپیرا
ارزش های ما

شبکه جهانی

ما با بهره گیری از قدرت نگرش بین المللی، روابط سازنده و مستحکم و پتانسیل های حرفه ای و تجاری خود، خدماتی استثنایی و کم نظیر به مشتریان خود در هر نقطه جهان ارائه می کنیم. شرکت بین المللی کارپیرا یک آژانس فعال در سطح بین المللی و دارای همکاران بین المللی در حوزه های مختلف می باشد. حوزه فعالیت های گروه ما بیش از صدها کارفرما و میلیونها کارجو با فرهنگ های متنوع و چندین زبان زنده جهان را دربر می گیرد.

نوآوری و ابتکار

ما از طریق راهکارهای منحصر بفرد و مبتکرانه، ارزش¬های بی نظیری برای مشتریان خود خلق می¬کنیم و با ایجاد و پرورش محیط¬های کاری خلاقانه، همواره در پی ارتقای روش¬ها و کارکردهای خویش هستیم. موفقیت ما از روحیه پیشروی و توجه ویژه مدیران ارشد مجموعه به نوآوری و ابتکار سرچشمه می¬گیرد.

مشتری مداری

تمامی فعالیت های ما بر مبنای صداقت و اصول اخلاقی انجام میشوند. ما برای نظرات مشتریان خود اهمیت بسیاری قائلیم و در صورت لزوم اتخاذ تمهیدات و اقدامات، هیچ گونه درنگی را جایز نمیدانیم. کارکنان ما هدف مدار بوده و در تمامی مراحل کاری نسبت به ارائه ارزش ها برای مشتریان متعهد میباشند. ما از طریق پاسخگویی و حساسیت نسبت به خواسته¬های مشتریان خود، شرایط مناسبی را برای خلق روابط بلند مدت با آنان فراهم مینماییم و میزان موفقیت ما در این زمینه بر مبنای رضایت اظهار شده توسط مشتریان و کارکنان سنجیده میشود.

صداقت و امانتداری

اصول تغییر ناپذیر اخلاقی ما بر مبنای صداقت و اعتماد پی ریزی شده است که ثمره بیان حقایق، همخوانی رفتارها و سخنان و پذیرفتن مسئولیت فعالیت ها می باشد.
شرکت بین المللی کارپیرا امین اطلاعات کارجویان و کارفرمایان است و از انجام تمامی اقدامات لازم برای حفظ اسرار آنان فروگذار نخواهد نمود.

انتخاب بهترین فرد

جذب، پرورش و حفظ بهترین استعدادها برای حرفه خود، سنجش توانایی های کارکنان، تثبیت نگرش «میتوانم، پس انجام می‌دهم» و پرورش محیطی سرشار از حمایت و درک متقابل از جمله ارزش های ما است.

مسئولیت پذیری 

شرکت بین المللی کارپیرا مسئولیت عواقب مستقیم و غیرمستقیم اعمال و فعالیت های خود را می پذیرد و ضمنا به منظور اجتناب از آسیب رساندن به منافع افراد حقیقی و حقوقی، تمهیدات لازم را اتخاذ می¬نماید.

هوشمندی 

«سخت کوشی و کار هوشمندانه» اصلی بنیادی در کل مجموعه ماست و استفاده از منابع در فعالیت های ما به شیوه ای کارآمد، مسئولانه و هوشمندانه صورت می پذیرد.

 

شرکت بین المللی کارپیرا تمرکز خود را بر نیازهای مشتریان حفظ خواهد نمود و در عین حال به نوآوری، مشارکت گسترده با همکاران و عمل به تعهد خود نسبت به ارائه راهکارها، محصولات و خدمات جامع برای تمامی افراد ادامه خواهد داد.

 ما نیاز و همچنین اهمیت نیروی کاری متعهد و متخصص را به خوبی درک نموده و پیوسته می کوشیم تا رضایت کارجویان از کلیه مراحل روند استخدامی را برانگیخته و همچنین نیازهای کارفرمایان همکار خود را با تامین نیروی کاری ماهر محقق سازیم.

ورود به دنیای کسب و کار در عصر حاضر که جهان وارد دوره ای از فرصت ها و چالش های بزرگ شده است، نیاز به دانش، مهارت و ویژگی های خاصی دارد. در هزاره جدید عوامل موثر بر موفقیت افراد، سازمان ها و ملت ها به سرعت در حال تغییر است و موفقیت به برخورداری از  دانش  روز و توانایی به کارگیری آن به شیوه مبتکرانه و کارآمد بستگی دارد.

.