تماس با ما

تماس با ما

ما در کاریابی بین المللی کارپیرا، ضمن سنجش تواناییها و علایق افراد و با استفاده از دانش و تجربه خود و دارا بودن روابط بلند مدت و منسجم با مراکز اشتغال یاریگر شما هستیم.برای تماس با ما با شماره ها و ایمیل ذکر شده در تماس باشید.

شماره های تماس دفتر: ۳۸۴۵۹۲۷۳-۰۵۱    و ۳۸۴۴۸۴۶۰-۰۵۱

شماره های تماس موبایل: ۰۹۳۳۳۰۰۳۳۱۴   و ۰۹۱۹۰۶۱۳۳۶۳

Website: karpirajobs.com

Email: info@karpirajobs.com