خدمات مشاوره مدیریتی

  • خدمات مشاوره حسابرسی و مالیاتی
  • خدمات مشاوره بازرگانی و استراتژیک
  • خدمات مشاوره برای کارکنان به صورت انفرادی و گروهی
  • مشاوره در زمینه روابط و قراردادهای کاری (تنظيم تمامی انواع دادخواست­ها، قراردادهای قانون كار، رسيدهاي تسويه ماهانه و سالانه و غیره)
  • برند سازی برای کارفرمایان – به پشتوانه دانش، تجربه و تیم تبلیغات و بازاریابی کارپیرا
  • برگزاریکلاس­های آموزش ایمنى و حفاظت و بهداشت براى مدیران، سرپرستان و کارکنان
  • مشاوره در زمینه امور مالى شرکتی و تهیه طرحهاى توجیه فنى اقتصادی
  • پشتیبانی در زمینه پرداخت حقوق payroll
  • راهنمایی و مشاوره مدیریتی کارفرمایان بین المللی و خارجی مایل به فعالیت در ایران در زمینه قوانین مرتبط با سرمایه گذاری، کار، بیمه تامین اجتماعی پرسنل شاغل، اخذ ویزا، اجازه کار و اجازه اقامت کارکنان خارجی (برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید)
  • کار را به دست کاردان بسپارید