خدمات مشاوره منابع انسانی

 • برنامه ریزی و ارائه خدمات حرفه ای مدیریت و مشاوره منابع انسانی
 • توسعه سازمانی، ساختارگروهی، مدیریت منازعات، مشاوره اجرایی و سایر نیاز­های روابط کارجو-کارفرما
 • انجام پروژه های تحقیقاتی وابسته به اشتغال و مدیریت منابع انسانی و تشخیص تعداد و انواع نیروی کاری مورد نیاز و ارائه نتایج، گزارش و راهکارها به کارفرمایان
 • ارائه کتب و جزوات راهنمای شغلی ویژه کارکنان
 • بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای ارائه شده توسط کارفرما و ارائه نتایج جهت اعمال تغییرات احتمالی مورد نیاز
 • برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی با محوریت اشتغال (ارتقای مهارت های شغلی، آشنایی با نرم افزارها و غیره) ویژه کارکنان
 • برگزاری کلاس ها، همایش ها و سمینارهای آموزشی با محوریت سازگاری فرهنگی- که برای شرکت های چند ملیتی یک ضرورت محسوب می شود
 • مشاوره در زمینه چگونگی استخدام در شرایط بحرانی و حساس
 • مشاوره در زمینه ارزش کنترل و نظارت بر مکانیسم­های استخدامی
 • مشاوره کارفرمایان در زمینه چگونگی همکاری با یک مشاور کارمندیابی و مدیریت منابع انسانی
 • راهبرى و هدایت تیم ادارى و منابع انسانى شرکت
 • تهیه نمودار ساختار سازمانى شرکت
 • جهت مطالعه کلیه مطالب مربوط به خدمات کارپیرا به کارفرمایان، به سایت انگلیسی کارپیرا- بخش Employers مراجعه کنید.