ردیف نام کشور نام سفارتخانه نشانی کدکشور تلفن فکس وبسایت
1 اتريش سفارت جمهوری اسلامی ایران – وين JAURESGASSE ۹ WIEN ۱۰۳۰ AUSTRIA ۰۰۴۳۱ ۷۱۲۲۶۵۷ ۷۱۳۵۷۳۳ vienna.mfa.ir
2 اتريش دفتر دائم نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد – وين ATELIER GASSE ۴-۲۲۲۰ WIEN-AUSTRIA ۱-۰۰۴۳ ۲۶۹۹۶۶۰ ۲۶۹۹۷۹۱ viennaUN.mfa.ir
3 اتيوپي سفارت جمهوری اسلامی ایران – آديس آبابا BISRATE GABRAEL ROAD NEAR TO AFRICAN UNION CHAR PERSON RESIDENCE ۲۵۱۱۱۳ ۷۲۷۶۰۰  ۷۲۷۵۵۸ addisababa.mfa.ir
4 اردن سفارت جمهوری اسلامی ایران – امان المملكه الاردنيه الهاشميه- جبل عمان – بين الدوار الثالث و الرابع- خلف قصر زهران – شارع فوزي الملقي – شارع سمير الرفاعي رقم ۷ ۹۶۲۶ ۴۶۴۱۰۸۶ ۴۶۴۱۳۸۳ amman.mfa.ir
5 ارمنستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – ايروان NO. ۱. BUDAGHYAN – KOMITAS AVE.۰۰۱۴ YERVAN. ARMENIA ۰۰۳۷۴۱۰ ۲۸۰۴۵۷ ۲۳۰۰۵۲ yerevan.mfa.ir
6 اروگوئه سفارت جمهوری اسلامی ایران – تاشكند “تاشكند منطقه ميرزا الغ بيك – خيابان پاركنت شماره ۲۰ NO:۲۰ -PARKENT ST.TASHKENT ۱۰۰۰۰۷ – UZBEKISTAN ۰۰۹۹۸۷۱  ۲۶۸۶۴۵۷  ۱۵۰۶۰۶۶ montevideo.mfa.ir
7 ازبكستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – تاشكند “تاشكند منطقه ميرزا الغ بيك – خيابان پاركنت شماره ۲۰ NO:۲۰ -PARKENT ST.TASHKENT ۱۰۰۰۰۷ – UZBEKISTAN ۰۰۹۹۸۷۱  ۲۶۸۶۴۵۷ ۱۵۰۶۰۶۶ tashkent.mfa.ir
8 اسپانيا سفارت جمهوری اسلامی ایران – مادريد C/JEREZ/NO.۵/۲۸۰۱۶/MADRID – ESPANA ۰۰۳۴۱ ۹۱۳۴۵۰۱۱۲-۱۱۳-۱۱۶ ۹۱۳۴۵۱۱۹۰ madrid.mfa.ir
9 استراليا سفارت جمهوری اسلامی ایران – كانبرا ۲۵ CULGOA .CIRCUIT, O,MALLEY. ACT ۲۶۰۶ .AUSTRALIA-CANBERR ۰۰۶۱۲ ۶۲۹۰۷۰۰۰ ۶۲۹۰۲۸۲۵ canberra.mfa.ir
10 اسلوونيا سفارت جمهوری اسلامی ایران – ليوبليانا TOLSTOJEVA ULICA ۸ ۱۰۰۰ LIUBLIANA ۰۰۳۸۶۱ ۵۸۹۷۱۰۰ ۵۸۹۷۱۰۶ ljubljana.mfa.ir
11 افغانستان سركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – جلال آباد ۰۰۹۳-۶۰ ۲۰۰۰۳۰۳-۵ ۲۰۰۰۳۰۱ jalalabad.mfa.ir
12 افغانستان سركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – قندهار قندهار- جاده (سرک)- اصلي قندهار به هرات -ميدان چوک دند- ناحيه شش ۳۰- ۰۰۹۳ ۲۰۰۱۹۵۲ ۰۹۹۳۱۱۳۱۶ kandahar.mfa.ir
13 افغانستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – كابل افغانستان – کابل – چهارراه شيرپور ناحيه ۱۰ ۰۰۹۳ ۲۰۲۱۰۱۳۹۱-۹۷ ۲۰۲۱۰۱۳۹۱-۹۷ kabul.mfa.ir
14 افغانستان سركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – مزارشريف ۰۹۹۳۲۱۳۳۸ ۰۹۹۳۲۱۳۳۷ mazarisharif.mfa.ir
15 افغانستان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – هرات افغانستان-هرات- خيابان ولايت- چهارراه آمريت ۰۰۹۳-۴۰ ۲۲۵۸۲۱ ۲۲۷۹۹۰ herat.mfa.ir
16 اكوادور سفارت جمهوری اسلامی ایران – كيتو c/jose queri-e۱۴-۴۳y av.los granados-quito-ecuador ۰۰۵۹۳۲ ۳۳۴۳۴۵۰ ۳۳۴۳۴۵۰ quito.mfa.ir
17 الجزاير سفارت جمهوری اسلامی ایران – الجزيره ۰۵ Rue doudou mokhtar extension (۲) ben-aknoun- Alger ۰۰۲۱۳ ۲۱ ۹۱۴۴۹۲ ۹۱۴۴۹۱ alger.mfa.ir
18 امارات متحده عربي سفارت جمهوری اسلامی ایران – ابوظبي KARAMA ST. DIPLOMATIC AREA ABUDHABI U.A.E ۰۰۹۷۱ ۲ ۴۴۴۷۶۱۸ ۴۴۴۸۷۱۴ abudahbi.mfa.ir
19 امارات متحده عربي سركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – دبي no.۲۵۶-al wasal street-jumairah area -dubai-UAE ۰۰۹۷۱۴ ۳۴۴۴۷۱۷ ۳۴۴۹۴۹۹ dubai.mfa.ir
20 اندونزي سفارت جمهوری اسلامی ایران – جاكارتا ۱۱۰ JL.HOS- COKROAMINOTO-MENTENG JAKARTA PUSAT ۱۰۳۱۰ INDONESIA ۰۰۶۲ ۲۱ ۳۱۹۳۱۳۹۱ ۳۱۰۷۸۶۰ jakarta.mfa.ir
21 انگلستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – لندن ۱۶ Princes Gate, London, SW۷ ۱PT ۴۴ ۷۳۶۱۰۸۲۴ ۰۲۰ ۷۹۳۸۱۶۱۵ ۰۲۰ london.mfa.ir
22 اوكراين سفارت جمهوری اسلامی ایران – كي يف krugLouniversytetskaya.str/۱۲/kiev/ukraine ۰۰۳۸۰۴۴ ۲۵۳۸۵۴۳ ۲۵۴۰۲۵۳ kiev.mfa.ir
23 اوگاندا سفارت جمهوری اسلامی ایران – كامپالا POLT NO. ۹, BANDALI RISE, BUGOLOBI KAMPALA – UGANDA ۰۰۲۵۶ ۴۱ ۵۰۵۸۸۶ ۵۰۵۸۸۵ kampala.mfa.ir
24 ايتاليا سفارت جمهوری اسلامی ایران – رم VIA NOMENTANA ۳۶۱- ۰۰۱۶۲ ROME – ITALY ۰۰۳۹ ۰۶ ۸۶۳۲۸۴۸۵ ۸۶۳۲۸۴۹۲ rome.mfa.ir
25 ايتاليا سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – ميلان VIA MONTE ROSA N.۸۸ ۲۰۱۴۹ MILANO MI ITALY ۰۰۳۹ ۸۸۰۰ ۸۹۶۵ ۰۲ ۸۸۴۷ ۸۹۶۵ ۰۲ milan.mfa.ir
26 ايرلند سفارت جمهوری اسلامی ایران – دوبلين ۷۲, MOUNT MERRION AVE. BLACKROCK, CO. DUBLIN IRELAND ۰۰۳۵۳۱ ۲۸۸۵۸۸۱ ۲۸۳۴۲۴۶ dublin.mfa.ir
27 آذربايجان سفارت جمهوری اسلامی ایران – باكو “۱. B.SARDAROV KUC . EV۴ – BAKU ۲. SHARIFZAD KUC ,۱۷ -BAKU” ۰۰۹۹۴۱۲ ۴۹۲۱۹۶۴ ۷۹۸۰۷۳۳ baku.mfa.ir
28 آذربايجان سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – نخجوان NO : ۱۳ ATATORK ST. NAKHJAVAN – AZARBAIJAN ۰۰۹۹۴-۳۶ ۵۴۵۰۳۴۳ ۵۴۵۶۷۰۵ nakhchivan.mfa.ir
29 آرژانتين سفارت جمهوری اسلامی ایران – بوئنوس آيرس AV.FIGUEROA ALCORTA ۳۲۲۹ (۱۴۲۵) BUENOS AIRES-ARGENTINA ۰۰۵۴ ۱۱-۴۸۷۰۲۱۴۷۰ ۱۱-۴۸۰۵۴۴۰۹ buenosaires.mfa.ir
30 آفريقاي جنوبي سفارت جمهوری اسلامی ایران – پرتوريا IPARIOLI OFFICE PARK, ۱۱۶۶ PARK ST , NO.۱۱۶۶ HATFIELD. PRETORIA ۰۰۲۷ ۰۱۲۳۴۲۵۸۸۰۱ ۰۱۲۳۴۲۱۸۷۸ pretoria.mfa.ir
31 آلباني سفارت جمهوری اسلامی ایران -تيرانا NO: ۲۰. Rr.mustafa Matohiti – TIRANA-ALBANIA ۰۰۳۵۵۴ ۲۲۵۵۰۳۸ ۲۲۳۰۴۰۹ tirana.mfa.ir
32 آلمان سفارت جمهوری اسلامی ایران – برلين BOTSCHAFT DER ISLAMISCHEN REPUBLIK IRAN PODBIELSKIALLEE ۶۷ , ۱۴۱۹۵ BERLIN ۰۰۴۹۳۰ ۸۴۳۵۳۲۰۵ ۸۴۳۵۳۵۳۵ berlin.mfa.ir
33 آمريكا نمايندگي دائم ج . ا . ا . نزد سازمان ملل متحد – نيويورك ۶۲۲ THIRD AVENUE, ۳۴TH FLOOR NEW YORK N.Y. ۱۰۰۱۷ U.S.A ۰۰۱۲۱۲ ۶۸۷۲۰۲۰ ۸۶۷۷۰۸۶ newyork.mfa.ir
34 آمريكا دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران – واشنگتن ” ۲۲۰۹ WISCONSIN AVE. NW. WASHINGTON , .C. ۲۰۰۰۷ UNITED STATES OF AMERICA” ۰۰۱۲۰۲ ۳۳۷۴۲۷۷ ۹۶۵۱۰۷۳ washington.mfa.ir
35 آلمان سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – فرانكفورت “Raimund Str ۹۰ ۶۰۳۲۰ FRANKFURT GERMANY” ۰۰۴۹۶۹ ۵۶۰۰۰۷۱۰ ۵۶۰۰۰۷۲۸ frankfurt.mfa.ir
36 آلمان سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران ـ مونيخ MAUERKIRCHR.STR ۵۹-۸۱۶۷۹ , MUNICH-GERMANY ۰۰۴۹۸۹ ۴۵۲۳۹۶۹۰ ۴۵۲۳۹۶۹۵۶ munich.mfa.ir
37 آلمان سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – هامبورگ BEBELALLEE ۱۸ ۲۲۲۹۹ HAMBURG GERMANY ۰۰۴۹۴۰ ۵۱۴۴۰۶۴۲ ۵۱۴۴۰۶۲۵ hamburg.mfa.ir
38 بحرين سفارت جمهوری اسلامی ایران – منامه ENT.۱۰۳۴ – VILLA NO.۱&۲ ROAD ۳۲۲۱ AREA ۳۳۲ MAHOOZ MANAMA – KINGDOM OF BAHRAIN ۰۰۹۷۳ ۱۷۷۲۲۴۰۰ ۱۷۷۲۲۱۰۱ bahrain.mfa.ir
39 برزيل سفارت جمهوری اسلامی ایران – برازيليا SES AVE. DAS NACOES. QD ۸۰۹ LOTE ۳۱ CEP ۷۰۴۲۱-۹۰۰ BRASILIA-DF-BRAZIL ۰۰۵۵۶۱ ۳۲۴۲۵۷۳۳ ۳۲۴۴۹۶۴۰ brasilia.mfa.ir
40 بندر سري بگاوان سفارت جمهوری اسلامی ایران – سري بگاوان NO.۱۵, JALAN ELIA FATIMAH , KG KIARONG BANDAR SERI BEGAVAN,BRUNEI DARUSSALAM, BE ۱۳۱۸ ۰۰۶۷۳ ۷۴-۲۴۲۴۸۷۳ ۲۴۲۴۸۷۵ brunei.mfa.ir
41 بلژيك سفارت جمهوری اسلامی ایران – بروكسل AV.F.ROOSEVELT,I۵ ۱۰۵۰ BRUXELLES-BELGIUM ۰۰۳۲۲ ۶۲۷۰۳۵۰-۵۲ ۷۶۲۳۹۱۵ brussels.mfa.ir
42 بلغارستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – صوفيا ۵۵ SIMEONOVSYO SHOSSE,BLVD. SOFIA ۱۷۰۰, BULGARIA ۰۰۳۵۹۲ ۹۸۷۸۵۴۶ ۹۸۱۴۱۷۲ sofia.mfa.ir
43 بنگلادش سفارت جمهوری اسلامی ایران – داکا HOUSE NO.۱۳/A,ROAD NO:۷۵,GULSHAN-۲,DHAKA.۱۲۱۲.BANGLADESH ۰۰۸۸۰۲ ۸۸۲۵۸۶۹ ۸۸۲۸۷۸۰ dhaka.mfa.ir
44 بورکینا فاسو سفارت جمهوری اسلامی ایران – واگادوگو
45 بوسنی هرزگوین سفارت جمهوری اسلامی ایران – سارایوو OBALA MAKA DIZDARA BR.۶ SARAJEVO ۷۱۰۰۰ BOSNIA AND HERZEGOVIN ۰۰۳۸۷۳۳ ۶۵۰۲۱۰ ۶۶۳۹۱۰ sarajevo.mfa.ir
46 کلمبیا سفارت جمهوری اسلامی ایران – بوگوتا CAALE ۹۶ NO.۱۱A-۲۰ BOGOTA-COLOMBIA ۰۰۵۷۱ ۲۵۶۲۸۶۲ ۲۵۶۲۸۴۲ bogota.mfa.ir
47 بولیوی سفارت جمهوری اسلامی ایران- لاپاز CALACOTO , CALLE LOS MANZANOS NO.۷ ENTERE CALLE۹.Y ۱۰ LAPAZ – BOLIVIA ۰۰۵۹۱۲ ۲۷۷۵۷۴۹ ۲۷۷۵۷۴۷ lapaz.mfa.ir
48 پاکستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – اسلام آباد PLATS.NO.۲۲۲-۲۳۸ STREET NO.۲ G ۵/۱ DIPLOMATIC ENCLAVE ISLAMABAD ۰۰۹۲۵۱ ۸۳۱۸۹۰۱-۴ ۸۳۱۸۹۰۶-۷ islamabad.mfa.ir
49 پاکستان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران-پیشاور C,PARK AVE.UNIVERSITY TOWN PESHAWAR/۱۸-۱۱۱ ۰۰۹۲ ۵۸۴۵۴۰۳-۴-۹۱ ۵۸۴۰۳۰۵-۹۱ peshawar.mfa.ir
50 پاکستان سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران- کراچی KHAYABAN-E-IRAN-CLIFTON KARACHI-۸۱ ۰۰۹۲۲۱ ۳۵۸۷۴۳۷۰ ۵۸۷۴۶۳۳ karachi.mfa.ir
51 پاکستان سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران- کویته CONSULATE GENERAQL OF THE ISLAMIC REPABLIC OF IRAN ۲/۳۳ HALI ROAD QUETTA,PAKISTAN ۰۰۹۲۸۱ ۲۸۴۳۵۲۷ ۲۸۴۴۵۶۱ quetta.mfa.ir
52 پاکستان سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران – لاهور A,,SHADMAN II,LAHORE PAKISTAN/۵۵ ۰۰۹۲۴۲ ۷۵۹۱۱۰۹ ۷۵۷۵۶۵۰ lahore.mfa.ir
53 پرتغال سفارت جمهوری اسلامی ایران – ليسبون RUA ALTO DO DOQUE, ۴۹ , ۱۴۰۰-۰۰۹ LISBOA PORTUGAL ۰۰۳۵۱۲۱ ۳۰۱۰۷۸۱ ۳۰۱۰۷۷۷ lisbon.mfa.ir
54 تاجيكستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – دوشنبه ۱۸ bakhtar ST. DOSHANBEH – TAJIKESTAN ۰۰۹۹۲۳۷۲ ۲۱۰۰۷۲ ۲۱۵۷۴۷ dushanbe.mfa.ir
55 تانزانيا سفارت جمهوری اسلامی ایران – دارالسلام PLOT NO.۱۸۱۹ KARU NE ROAD HAILE SELASSIE ROAD. OYSTERBAY DER.ES – SALAAM -TANZANIA ۰۰۲۵۵۲۲ ۲۶۶۶۸۶۶ ۲۶۶۶۸۴۲ daressalam.mfa.ir
56 تايلند سفارت جمهوری اسلامی ایران – بانكوك ۲۱۵,sukhumvit road,soi ۴۹/۱۱,kiongton nua,wattana,bangkok ۱۰۱۱۰-thailand ۰۰۶۶ ۳۹۰۰۸۷۱-۳ ۳۹۰۰۸۶۷ bangkok.mfa.ir
57 تركمنستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – عشق آباد NO: ۳ – TEHRAN ST- ASHGHABAD-TURKMENSTAN ۰۰۹۹۳۱۲ ۳۴۱۴۵۲ ۳۴۲۲۹۸ ashgabat.mfa.ir
58 تركمنستان سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – مرو NO:۴۰ – ATAKOPAK MERGEN ST- MARY -TURKMENISTAN ۰۰۹۹۳۵۲۲ ۶۰۲۳۱-۲ ۶۰۲۳۳ marv.mfa.ir
59 تركيه سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – ارزروم IRAN ISLAM CUMHURIYETI BASKONSOLOSLUGU YENISEHIR GIRISI ATATURK BULVARI UCLER APT.NO.۲۸ TURKIYE – ERZURUM ۰۰۹۰۴۴۲ ۳۱۵۶۵۹۸ ۳۱۶۱۱۸۲ erzurum.mfa.ir
60 تركيه سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – استانبول ANKARA CAD.na:۱.۳۴۴۱۰ CAGALOGLOU ISTANBUL TURKEY ۰۰۹۰۲۱۲ ۵۱۳۸۲۳۰ ۵۱۴۳۹۵۲ istanbul.mfa.ir
61 تركيه سفارت جمهوری اسلامی ایران – آنكارا TAHRAN Cad . NO : ۱۰ KAVAKLIDERE- ANKARA – TURKEY ۰۰۹۰۳۱۲ ۴۶۸۲۸۲۱ ۴۶۸۲۸۲۳ ankara.mfa.ir
62 تركيه سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – طرابوزان TAKSIM CAD,KIZIL TOPRAK SOKAK ۶۱۱۰۰-TRABZON – TURKEY ۰۰۹۰۰۴۶۲ ۳۲۶۷۶۵۱ ۳۲۲۳۷۶۰ trabzon.mfa.ir
63 تونس سفارت جمهوری اسلامی ایران – تونس ۱۰,RUE DOCTEUR BURNET BELVEDERE ۱۰۰۲ tunis-tunisie ۰۰۲۱۶ ۷۱۷۹۱۰۱۸ ۷۱۷۹۳۱۷۷ tunis.mfa.ir
64 جمهوري صربستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – بلگراد LJUTICE BOGDANA ۴۰,۱۱۰۴۰ BELGRADE ۳۳, PAK:۱۱۶۵۱۱ REPUBLIC OF SERBIA ۰۰۳۸۱۱۱ ۳۶۷۴۳۶۰ ۳۶۷۴۳۶۳ belgrade.mfa.ir
65 چك سفارت جمهوری اسلامی ایران – پراگ NA ZATORCE ۱۸,۱۶۰۰۰ PRAGUE ۶ ۰۰۴۲۰ ۲۲۰۵۷۰۴۵۴ ۲۳۳۳۸۰۲۵۵ prague.mfa.ir
66 چين سفارت جمهوری اسلامی ایران – پكن no.۱۳ dong liu JIE / san li tun ,beijing,china ۰۰۸۶۱۰ ۶۵۳۲۴۸۷۰,۲ ۶۵۳۲۳۸۶۴ beijing.mfa.ir
67 چين سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – شانگهاي ۱۷ FUXING XI LUi ,۲۰۰۰۳۱ SHANGHAI – CHINA ۰۰۸۶۲۱ ۶۴۳۳۲۹۹۷ ۶۴۳۳۶۸۲۶ shanghai.mfa.ir
68 چين سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران-گوانجو ۰۰۸۶۲۰ ۸۳۲۷۸۴۹۵ ۸۳۲۷۸۴۹۱ guangzhou.mfa.ir
69 چين سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – هنگ كنگ UNIT ۱۰۱۰,۱۰/f harbour center, ۲۸ harbour roud wan chai . Hongkong consulate general of iran ۰۰۸۵۲  ۲۸۴۵۸۰۰۳ ۲۸۴۵۸۰۰۱ hongkong.mfa.ir
70 دانمارك سفارت جمهوری اسلامی ایران – كپنهاگ “SVANE MOELLEVEJ ۴۸ ۲۱۰۰۰ COPENHAGEN OE” ۰۰۴۵ ۳۹۱۶۰۰۰۳ ۳۹۱۶۰۰۰۱ copenhagen.mfa.ir
71 روسيه سركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – آستاراخان NO ۳,ADMIRALTEYSKAYA ST. ۰۰۷۸۵۱۲ ۳۹۵۶۰۲ ۳۹۵۶۰۴ astrakhan.mfa.ir
72 روسيه سفارت جمهوری اسلامی ایران – پراگ RUSSIAN FEDRATION, KAZAN,۴۲۰۱۰۷,SPARTAKOVSKAYA ST.,NO ۶, ۳TH FLOOR,SUVAR PLAZA ۰۰۷۸۴۳ ۵۲۶۵۸۴۹ ۵۲۶۵۸۵۶ kazan.mfa.ir
73 روسيه سفارت جمهوری اسلامی ایران – پراگ POKROVSKY BLVD, NO.۷ ,MOSCOW , RUSSIA ۰۰۷۴۹۵ ۹۱۷۰۰۳۹ ۹۱۷۳۰۹۲ moscow.mfa.ir
74 روماني سفارت جمهوری اسلامی ایران – بوكارست ۳۹ LASCAR CATARGIU BIVD. SECTOR ۱ ۰۱۰۶۶۳ BUCHAREST-ROMANIA ۰۰۴۰۲۱ ۳۱۲۰۴۹۳-۵ ۳۱۲۰۴۹۶ bucharest.mfa.ir
75 زيمبابوه سفارت جمهوری اسلامی ایران -حراره NO: ۸, ALLAN WILSON, AVE, BELGRAVIA HARARE – ZIMBABWE ۰۰۲۶۳۴ ۲۵۰۲۸۶ ۷۰۰۷۰۳ harare.mfa.ir
76 ژاپن سفارت جمهوری اسلامی ایران – توكيو ۳-۱۳-۹ MINAMI AZABU , MINATO-KU , TOKYO JAPAN ۰۰۸۱ ۰۳-۳۴۴۶-۸۰۱۱ ۰۳-۳۴۴۶-۹۰۰۲ tokyo.mfa.ir
77 ساحل عاج سفارت جمهوری اسلامی ایران – ابيجان AMBASSDE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D IRAN A ABIDJAN- COCODY, BOULEVARD DE FRANCE RUE BELIER A۴۹ ۰۰۲۲۵ ۲۲۴۸۰۱۹۰-۴ ۲۲۴۸۰۱۹۵ abidjan.mfa.ir
78 سريلانكا سفارت جمهوری اسلامی ایران – كلمبو no.۰۵,independence avenue, colombo ۰۷ ۰۰۹۴-۱۱ ۲۶۸۱۰۱۸-۹ ۲۶۸۱۰۱۷ colombo.mfa.ir
79 سنگاپور سفارت جمهوری اسلامی ایران – سنگاپور Imam Khomeini Square – Imam Khomeini Street – Ministry of Foreign Affairs – Building No. ۹ ۰۰۹۸۲۱-۶۱۱۵۵۳۴۴ singapore.mfa.ir
80 سنگال سفارت جمهوری اسلامی ایران -داكـــار AVENUE DES AMBASADEURS,FANN-RESIDENCE ۰۰۲۲۱ ۳۳۸۲۵۲۵۲۸ ۳۳۸۲۴۲۳۱۴ dakar.mfa.ir
81 سودان سفارت جمهوری اسلامی ایران – خارطوم HOUSE NO.۴ SQUARE ۱۵ MOGHREN NEAR TO SUDANESE AGRICULTURE BANK KHARTOUM SUDAN ۰۰۲۴۹ ۸۳۷۸۱۴۹۰ ۸۳۷۷۸۶۶۸ khartoum.mfa.ir
82 سوريه سفارت جمهوری اسلامی ایران – دمشق A TOSTRAD,AL-MAZZEH,NEAR RAZI HOSPITAL DAMASCUS- SYRIA ۰۰۹۶۳۱۱ ۶۱۱۷۶۷۵ ۶۱۱۰۹۹۴ damascus.mfa.ir
83 سومالي سفارت جمهوری اسلامی ایران – مگادیشو
84 سوييس سفارت جمهوری اسلامی ایران – برن “THUNSTRASSE ۶۸ – ۳۰۰۶ BERNE P.O.BOX ۲۲۹” ۰۰۴۱۳۱  ۳۵۱۰۸۰۲ ۳۵۱۵۶۵۲ bern.mfa.ir
85 سوييس نمايندگي دايم ج.ا.ا نزد سازمان ملل متحد – ژنو ۲۸, CHEMIN DU PETIT SACONNEX ۱۲۰۹ GENEVE SUISSE ۰۰۴۱۲۲ ۳۳۲۲۱۰۰ ۷۳۳۰۲۰۳ geneva.mfa.ir
86 سوئد سفارت جمهوری اسلامی ایران – استكهلم VASTRA YTTRINGE GARD ELFVIKS VAGEN, ۱۸۱۰۶ LIDINGO STOCKHOLM SWEDEN ۰۰۴۶۸ ۶۳۶۳۶۶۰ ۶۳۶۳۶۱۳ stockholm.mfa.ir
87 سيرالئون سفارت جمهوری اسلامی ایران – فري تاون “Embassy of the I.R.IRAN ۱ Coale farm rd, Murry Town rd, Freetown, Sierra Leone.” ۰۰۲۳۲۲۲ ۰۰۲۳۲۲۲۲۳۰۵۰۳ ۰۰۱۵۱۲۵۳۲۹۰۰۹ freetown.mfa.ir
88 شيلي سفارت جمهوری اسلامی ایران -سانتياگو ” Embajada de la Republica de Iran Estoril ۷۵۵, las condes, SANTIAGO , CHILE” ۰۰۵۶-۲ ۷۲۳۳۶۲۳ ۰۰۵۶۲۷۲۳۳۶۳۲ santiago.mfa.ir
89 عراق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – اربيل “عراق – اربيل – جاده ۳۰ متري – محله مناره ۲۰۴ – کوچه ۳۰- پلاک ۳ ERBIL:ROAD ۳۰M/DISTRICT MNARA ۲۰۴/ALLEY ۳۰ / NO ۳” ۰۰۹۶۴ ۰۶۶۲۲۲۲۴۴۴ erbil.mfa.ir
90 عراق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – بصره عراق- بصره، براضعيه، خيابان السراجي، جاده ابوالخصيب، پلاك ۴۱۲/۲/۹۳/م ۰۰۹۶۴ ۶۱۱۵۷۸۰۱ ۶۶۷۵۲۲۳۴ basra.mfa.ir
91 عراق سفارت جمهوری اسلامی ایران – بغداد منطقه صالحيه – كراده مريم – محله ۲۲۲ – كوچه ۱۹ – پلاك ۳۵ ۰۰۹۶-۴۱ ۵۳۷۶۳۴۰ baghdad.mfa.ir
92 عراق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – سلیمانیه عراق سلیمانیه گرده بختیاری (تپه بختیاری) محله ۱۲۶ فرعی ۴۱ رقم ۸۰ ۵۳۳-۰۰۹۶۴ ۵۳۳۱۹۴۸۴۸ sulaymaniyeh.mfa.ir
93 عراق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – كربلا MARKAZEEH ST.KARBALA .R.OF IRAQ ۰۰۹۶۴ ۰۳۲۳۲۲۹۰۵ karbala.mfa.ir
94 عراق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – نجف عراق – نجف اشرف – منطقه حي السعد – خيابان ۶۰ ۰۰۹۶۴ ۷۸۱۴۱۳۲۸۲۱ najaf.mfa.ir
95 عربستان سعودي دفتر نمايندگي جمهوری اسلامی ایران -جده ۰۰۹۶۶۲ ۶۶۷۶۱۳۲ ۶۶۷۳۵۴۲ oic.mfa.ir
96 عربستان سعودي سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – جده alhamra dist.arafat st.jeddah saudi arabia (k.s.a) ۰۰۹۶۶۲ ۶۶۱۱۶۰۳ ۶۶۱۰۴۸۷ jeddah.mfa.ir
97 عربستان سعودي سفارت جمهوری اسلامی ایران – رياض KINGDIM OF SAUDI ARABIA – RIYADH-DIPLOMATIC QUARTER SQUARE NO.۲ ۰۰۹۶۶۱ ۴۸۸۱۴۴۴ ۴۸۸۱۸۹۰ riyadh.mfa.ir
98 عمان سفارت جمهوری اسلامی ایران – مسقط diplomatic area,jamit al-dowal al-arabia str ۰۰۹۶۸ ۲۴۶۹۶۹۴۴ ۲۴۶۹۶۸۸۸ muscat.mfa.ir
99 غنا سفارت جمهوری اسلامی ایران – آكرا N۰ : ۳ NME LANE AIRPORT RESIDENTIAL AREA ACCRA NORTH, GHANA ۰۰۲۳۳۳۰۲ ۰۳۰۲۷۷۴۴۷۴ ۰۳۰۲۷۷۷۰۴۳ accra.mfa.ir
100 فرانسه سفارت جمهوری اسلامی ایران – پاريس Ambassade de la republique Islamique d iran a Paris ۴ avenue d iena ۷۵۱۱۶ PARIS ۰۰۳۳۱ ۴۰۶۹۷۹۰۰ ۴۰۷۰۰۱۵۷ paris.mfa.ir
101 ايرلند سفارت جمهوری اسلامی ایران – دوبلين ۷۲, MOUNT MERRION AVE. BLACKROCK, CO. DUBLIN IRELAND ۰۰۳۵۳۱ ۲۸۸۵۸۸۱ ۲۸۳۴۲۴۶ dublin.mfa.ir
102 فنلاند سفارت جمهوری اسلامی ایران – هلسينكي KULOSAARENTIE ۹ ۰۰۵۷۰ HELSINKI FINLAND ۰۰۳۵۸ ۶۸۶۹۲۴۰ ۶۸۶۹۲۴۱ helsinki.mfa.ir
103 فيليپين سفارت جمهوری اسلامی ایران – مانيل ۲۲۲۴ PARAISO STREET DASMARINAS VILLAG MAKATI CITY , METRO MANILA ,PHILIPPINES ۰۰۶۳۲ ۸۸۸۴۷۵۷ ۸۸۸۴۷۷۷ manila.mfa.ir
104 قبرس سفارت جمهوری اسلامی ایران -نيكوزيا ۴۲,ARMENIAS STR,ACROPOLIS ,۲۰۰۳ ,NICOSIA ,CYPRUS ۰۰۳۵۷ ۲۲۳۱۵۸۹۶ ۲۲۳۱۵۴۴۶ nicosia.mfa.ir
105 قرقيزستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – بيشكك RAZZAGOV ST. NO.۳۶ BISHKEK – KYRGYZSTAN ۰۰۹۹۶۳۱۲ ۶۶۴۸۴۵ ۶۶۰۲۰۹ bishkek.mfa.ir
106 قزاقستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – آستانه Republic of kazakhstan astana city akbulat ۴ daraboz str ۲۱ ۰۰۷۷۱۷۲ ۷۹۲۳۲۰ ۷۹۲۳۲۳ astana.mfa.ir
107 قزاقستان سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران -آكتائو ۱۵ MKR . SAMAL .۲۴ ۰۰۷۷۲۹۲ ۴۲۲۴۲۶-۲۵-۹۳ ۴۲۲۴۹۲ aktau.mfa.ir
108 قزاقستان سركنسولگري جمهوری اسلامی ایران – آلماتي No.۵A,Radlova St,Koktobe-۱,Almaty-Kazakhstan ۷۲۷ ۷+ ۳۹۶۶۲۳۰ ۵۴۲۷۵۴ almaty.mfa.ir
109 قطر سفارت جمهوری اسلامی ایران – دوحه “DAFNEH. DIPLOMATIC AREA EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN” ۰۰۹۷۴ ۴۴۸۳۱۵۵۰ ۴۴۸۳۱۶۶۵ doha.mfa.ir
110 کنگو سفارت جمهوری اسلامی ایران – كينشازا NO ۷۶ BOULEVARD DE ۳۰ JUIN KINSHASA GOMBE ۰۰۲۴۳ ۸۱۷۰۰۵۲۹۸ kinshasa.mfa.ir
111 كرواسي سفارت جمهوری اسلامی ایران – زاگرب PANTOUCAK ۱۲۵ C.۱۰۰۰۰ ZAGREB,REPUBLIC OF CROATIA ۰۰۳۸۵۱ ۴۵۷۸۹۸۰ ۴۵۷۸۹۸۷ zagreb.mfa.ir
112 كره جنوبي سفارت جمهوري اسلامي ايران – سئول ۱-۹۳ dongbinggo-dong yongsan-ku. seoul ۱۴۰-۸۰۹ korea ۰۰۸۲-۲ ۷۹۳۷۷۵۱-۳ ۷۹۲۷۰۵۲ seoul.mfa.ir
113 كره شمالي سفارت جمهوری اسلامی ایران – پيونگ يانگ munhung-dong،munsu st taedonggang district -d.p.r of korea ۰۰۸۵۰۲ ۳۸۱۷۲۱۴ ۳۸۱۷۶۱۲ pyongyang.mfa.ir
114 كنيا سفارت جمهوری اسلامی ایران – نايروبي DENIS PRITT ROAD OFF STATE HOUS – ROAD NAIROBI – KENYA ۰۰۲۵۴۲۰ ۲۷۱۵۳۳۸ ۲۷۲۸۶۶ nairobi.mfa.ir
115 كوبا سفارت جمهوري اسلامي ايران – هاوانا number ۳۰۰۲ ۵th avenue at the corner of ۳۰th st.playa municipality. Havana city ۰۰۵۳ -۷ ۲۰۴۲۹۵۰ ۲۰۴۲۷۷۰ havana.mfa.ir
116 كومور سفارت جمهوري اسلامي ايران – موروني ambassade de la republhque islamiqued iran moroni zilimadjou cable de lyon union des comores ۰۰۲۶۹ ۷۶۳۲۷۱۶ ۷۷۳۹۵۲۶ comoros.mfa.ir
117 كويت سفارت جمهوري اسلامي ايران – كويت ISTEGHLAL STR-EMBASSIES AREA-BLOCK ۵ ۰۰۹۶۵ ۲۵۶۰۶۹۴ ۲۵۲۹۸۶۸ kuwait.mfa.ir
118 گابن سفارت جمهوری اسلامی ایران – لیبرویل
119 گامبیا سفارت جمهوری اسلامی ایران – بانجول
120 گرجستان سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – باتومي ۱۶ DUMBADZE,BATUMI ۶۰۱۰ , GEORGIA ۰۰۹۹۵ ۴۲۲۲۷۷۲۰۰ ۴۲۲۲۲۵۰۳۰ batumi.mfa.ir
121 گرجستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – تفليس NO. ۸۰, CHAVCHAVADZEH ST, TBILISI , GEORGIA ۰۰۹۹۵۳۲ ۲۹۱۳۶۵۷ ۲۹۱۳۶۲۸ tbilisi.mfa.ir
122 گينه سفارت جمهوری اسلامی ایران – كوناكري DONKA – CITE NINISTERIELLE B.P:۳۱۰ – CONAKRY – R. GUINEE ۰۰۲۲۴ ۶۴۵۵۵۵۰۹ ۶۴۵۵۵۵۰۸ conakry.mfa.ir
123 لبنان سفارت جمهوری اسلامی ایران – بيروت STREET – BLD EMBASSY OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ۰۰۹۶۱۱ ۸۲۱۲۲۴ ۸۲۱۲۲۹ beirut.mfa.ir
124 لهستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – ورشو “UL.KROLOWEJ ALDONY ۲۲ ۰۳-۹۲۸ WARSAW POLAND” ۰۰۴۸ ۲۲۶۱۷۱۵۸۵ ۲۲۶۱۷۸۴۵۲ warsaw.mfa.ir
125 طرابلس سفارت جمهوری اسلامی ایران – طرابلس REPUBLIC STREET NEAR FIELD QADISIYAH SIDE RAILROAD BRIDGE ۰۰۲۱۸ ۲۱ ۳۶۱۵۶۸۵ ۳۶۱۱۶۷۴ tripoli.mfa.ir
126 ماداگاسکار سفارت جمهوری اسلامی ایران – آنتاناناريو AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DIRAN LOT II L ۴۳ ANKADIVATO – ۱۰۱ ANTANANARIOV – MADAGASCAR ۰۰۲۶۱ ۲۰۲۲۲۸۵۲۷ ۲۰۲۲۲۲۲۹۸ antananarivo.mfa.ir
127 مالزي سفارت جمهوری اسلامی ایران – كوالالامپور ۱, LORONG U THANT ۱ OFF JALAN U THANT ۵۵۰۰۰ KUALALAMPUR – MALAYSIA ۰۰۶۰-۳ ۲۱۶۰۰۴۰۰ ۲۱۶۰۰۴۰۰ kualalumpur.mfa.ir
128 مالي سفارت جمهوری اسلامی ایران -باماكو rue ۲۵۱-porte ۴۴-hippodrome-bamako ۰۰۲۲۳ ۲۰۲۱۰۷۳۱ ۲۲۱۳۵۶۸ bamako.mfa.ir
129 مجارستان سفارت جمهوری اسلامی ایران – بوداپست “۱۱۴۳ BUDAPEST – STEFANIA- UT ۹۷ BUDAPEST- HUNGARY” ۰۰۳۶۱ ۴۶۰۹۲۶۰ ۴۶۰۹۴۳۰ budapest.mfa.ir
130 مصر دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران – قاهره ” (القاهره : الدقي شارع رفاعه رقم ۱۲(المساحه) مصر” ۰۰۲۰۲ ۳۷۴۸۷۲۳۷ ۳۷۴۹۶۸۲۱ cairo.mfa.ir
131 مقدونيه سفارت جمهوری اسلامی ایران – اسكوپيه MILE POP JORDANOV STR.NO.۱۲, ۱۰۲۰ SKOPJE – REPUBLIC OF MACEDONIA ۰۰۳۸-۹۲ ۳۰۵۱۷۵۹ ۳۰۵۱۷۵۹ skopje.mfa.ir
132 مكزيك سفارت جمهوری اسلامی ایران – مكزيكو سيتي PASEO DE LA REFORMA# ۲۳۵۰ COL.LOMAS ALTAS ,DEL MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F ۰۰۵۲-۵۵ ۹۱۷۲۲۶۹۰ ۹۱۷۲۲۶۹۴ mexicocity.mfa.ir
133 موريتاني سفارت جمهوری اسلامی ایران – نواکشوت نواکشوت – منطقه تفرغ زينه – ميدان مختار داداه – جنب هتل اميره ۰۰۲۲۲ ۴۵۲۵۷۰۱۶ ۴۵۲۵۷۰۱۹ nouakchott.mfa.ir
134 موزانبيک سفارت جمهوری اسلامی ایران – ماپوتو
135 بلاروس سفارت جمهوری اسلامی ایران – مینسک ۴۱a Starovilenski trakt St. MINSK,REPUBLIC OF BELARUS ۲۲۰۰۱۲ ۰۰۳۷۵۱۷ ۳۳۵۵۳۰۰ ۳۳۵۵۳۰۴ minsk.mfa.ir
136 ناميبيا سفارت جمهوری اسلامی ایران – ویندهوک
137 نروژ سفارت جمهوری اسلامی ایران – اسلو DRAMMENS VEIEN ۸۸E, ۰۲۴۴, OSLO ۰۰۴۷ ۲۳۲۷۲۹۶۰-۳ ۲۲۵۵۴۹۱۹ oslo.mfa.ir
138 نيجر سفارت جمهوری اسلامی ایران – نیامی no:۱۳۸ ave des lacs (pl-۴۵) plateau niamey repubic de niger ۰۰۲۲۷ ۲۰۷۲۲۱۹۸ ۲۰۷۲۳۶۴۲ niamey.mfa.ir
139 نيجريه سفارت جمهوری اسلامی ایران – ابوجا NO: ۱ UDI STREET- ASO DRIVE MAITMA-ABUJA -NIGERIA ۰۰۲۳۴ ۰۷۰۳۷۷۴۰۲۲۳ abuja.mfa.ir
140 نيکاراگوا سفارت جمهوری اسلامی ایران – ماناگوا ALTOS DE SANTO DOMINGO DEL ECAMI,۱۵۰ METROS ABAJO CASA NO.۸-۱ ۰۰۵۰۵ ۲۲۷۶۱۰۱۰ ۲۲۷۶۱۴۹۴ managua.mfa.ir
141 نيوزيلند سفارت جمهوری اسلامی ایران – ولینگتون ۱۵۱-TE ANAU ROAD ROSENEATH WELLINGTON NEW ZEALAND ۰۰۶۴-۴ ۳۸۶۲۹۷۶ ۳۸۶۳۰۶۵ wellington.mfa.ir
142 ايتاليا سفارت جمهوری اسلامی ایران – واتیکان VIA BRUXELLES ,۵۷ ROMA ۰۰۱۹۸ ROME ITALY ۰۰۳۹۰۶ ۸۵۵۲۴۹۴ ۸۵۴۷۹۱۰ vatican.mfa.ir
143 ونزوئلا سفارت جمهوری اسلامی ایران -ونزوئلا QUINTA OMMAT CALLE KEMAL ATATURK URB.VALLE ARRIBA – CARACAS – VENEZUELA ۰۰۵۸-۲۱۲ ۹۹۲۱۸۵۴ ۹۹۲۹۹۸۹ caracas.mfa.ir
144 ويتنام سفارت جمهوری اسلامی ایران – هانوی NO.۵۴ TRAN PHU STREET,BA DINH , HANOI, VIETNAM +۸۴۴ ۳۸۲۳۲۰۶۹ ۳۸۲۳۲۱۲۰ hanoi.mfa.ir
145 هلند سفارت جمهوری اسلامی ایران – لاهه DUINWEG ۲۰ / ۲۵۸۵ JX THE HAGUE THE NETHERLANDS ۰۰۳۱-۷۰ ۳۳۸۴۰۰۱ ۳۳۸۴۰۱۸ thehague.mfa.ir
146 هندوستان سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران – بمبئي SWAPNALOK, FIRST FLOOR ۴۷ LAXMIBAI JAGMOHANDAS RODA (nepeansea road)MUMBAI ۴۰۰۰۲۶ INDIA ۰۰۹۱-۲۲ ۲۳۶۳۴۱۰۲ ۲۳۶۹۴۶۶۶ mumbai.mfa.ir
147 هندوستان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – حیدرآباد “H.NO. ۸-۲-۵۹۸/A/۱۳, BANJARA HILLS, ROAD NO.۱۰, HYDERABAD- ۵۰۰ ۰۳۴.” ۰۰۹۱-۴۰ ۲۳۳۵۰۷۲۸ ۲۳۳۵۵۰۶۱ hyderabad.mfa.ir
148 هندوستان سفارت جمهوری اسلامی ایران -دهلی نو ۵, BARAKHAMBA ROAD NEW DELHI ۱۱۰۰۰۱ INDIA ۰۰۹۱-۱۱ ۲۳۳۲۰۴۹۱ ۲۳۳۵۴۰۹۳ newdelhi.mfa.ir
149 يمن سفارت جمهوری اسلامی ایران – صنعا HADDAH STREET,BEHIND AL_AZZANI MOLE, SANAA ,YEMEN. ۰۰۹۶۷۱ ۴۱۲۶۹۰ ۴۱۴۱۳۹ sanaa.mfa.ir
150 يونان سفارت جمهوری اسلامی ایران – آتن ۱۶, STRATIGOU KALARI ST. ۱۵۴۵۲ P PSI CHICO ATHENS – GREECE ۰۰۳۰ ۲۱۰ ۶۷۴۱۴۳۶ ۶۷۴۷۹۴۵ iranemb.ath@mfa.gov.ir