چند سطری با کارپیرا

تیم ما متشکل از کارشناسان و مشاوران حرفه ای مجرب و مطلع از سرتاسر دنیاست که دارای تجربیات و سوابق آموزشی و حرفه ای متنوع و گسترده ای می باشند. از جمله ویژگی های مشترک افراد تیم ما می توان به اشتیاق تحسین برانگیز آنان جهت کمک به افراد در انتخاب و ارتقای وضعیت شغلی و حرفه ای خود اشاره نمود.

آگاهی تجاری و استعداد عقلانی

دانش کاربردی و اشتیاق برای دستیابی به نتایج مناسب

تجربه مرتبط، گسترده و عمیق

ارائه مشاوره­های بی­طرفانه

شایستگی فنی

شرکت  بین المللی کارپیرا
شرکت های همکار ما:

در شرکت بین المللی کارپیرا اعتقاد ما بر این است که منابع انسانی تنها به معنای اعلام فرصت های شغلی نیست و در همین راستا خدماتی برای تمامی مراحل قبل و بعد از استخدام فرد در نظر گرفته ایم  و همواره در جستجوی بهترین شرکت های همکار و تامین کنندگان خدمات (مهاجرت، ویزا، برنامه ریزی مالیاتی، افتتاح حساب های بانکی و غیره) برای کارجویان خود در کشورهای مقصد می باشیم. هر موسسه و شرکتی در هر سطح از تخصص و موفقیت جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود و گسترش دسترسی به امکانات همواره ناگزیر از کسب حمایت های مادی و معنوی سازمان ها و انجمن های حرفه ای می باشد. شرکت بین المللی کارپیرا نیز از این حقیقت غافل نبوده و به پشتوانه سالها فعالیت خود در عرصه کار بین الملل و همچنین پتانسیل های گروه بین المللی نوین پارسیان از حمایت مادی و معنوی سازمان ها و انجمن های بین المللی معتبر متعددی بهره می برد.

بورسیه تحصیلی

مشاوره اخذ پذیرش تحصیلی

کارآموزی بین المللی

گروه مشاوره کارآموزی

انتشارات

انتشارات رویای کتاب

اعزام دانشجو

موسسه اعزام دانشجو رویای پارسیان