شرکت های همکار ما:

در شرکت بین المللی کارپیرا اعتقاد ما بر این است که منابع انسانی تنها به معنای اعلام فرصت های شغلی نیست و در همین راستا خدماتی برای تمامی مراحل قبل و بعد از استخدام فرد در نظر گرفته ایم  و همواره در جستجوی بهترین شرکت های همکار و تامین کنندگان خدمات (مهاجرت، ویزا، برنامه ریزی مالیاتی، افتتاح حساب های بانکی و غیره) برای کارجویان خود در کشورهای مقصد می باشیم. هر موسسه و شرکتی در هر سطح از تخصص و موفقیت جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود و گسترش دسترسی به امکانات همواره ناگزیر از کسب حمایت های مادی و معنوی سازمان ها و انجمن های حرفه ای می باشد. شرکت بین المللی کارپیرا نیز از این حقیقت غافل نبوده و به پشتوانه سالها فعالیت خود در عرصه کار بین الملل و همچنین پتانسیل های گروه بین المللی نوین پارسیان از حمایت مادی و معنوی سازمان ها و انجمن های بین المللی معتبر متعددی بهره می برد.

انتشارات رویای کتاب

انتشارات رویای کتاب

گروه مشاوره کارآموزی

مشاوره اخذ پذیرش تحصیلی