فرصت شغلی بی نظیر مدیر فروش مجرب در یک شرکت فناوری اطلاعات برای شاخه های امارات، سنگاپور و هند
آگوست 24, 2017
Canada
تدریس زبان انگلیسی در کانادا و چین
آگوست 24, 2017
مشاهده همه

متخصص عملیات و نگهداری نیروگاه در لبنان

Job Description:

Job Description:

On behalf of our client company, we are looking for power plant experts for the project:
“Supervision of the O&M of Reciprocating Engines Power plants”. We would like to recruit
power plant operation and maintenance experts having the following qualifications:

Responsibilities:

Working as consultant responsible for the supervision of the O&M operator;
Ensuring the proper and correct operation and maintenance activities, monitoring power plant
Remunerations:

The salary depends on the applied position and the interview evaluation.
Accommodation & Transportation from house to work area: provided
Tickets: to be negotiated with the candidate upon his rotation period.