وزیر کار لهستان
وزیر کار لهستان: لهستان مالک بازار کارکنان است
نوامبر 15, 2017
پول دیجیتال سوئد
آیا سوئد اولین کشوری خواهد بود که پول دیجیتال ملی دارد؟
ژانویه 21, 2018
مشاهده همه

تعداد فرصتهای شغلی در سوئیس بیشتر از کارجویان است

فرصتهای شغلی در سوئیس

مدیر بازاریابی شرکت X28- بزرگترین جمع آوری کننده فرصتهای شغلی در سوئیس- میگوید که جهشی عظیم در تعداد فرصتهای شغلی موجود در سوئیس در یک سال گذشته مشاهده شده است.

در پایان سال 2017، 178000 موقعیت شغلی منتشر شدند که 22 هزار مورد بیشتر از پایان سال 2016 بودند.

X28 که آگهی های شغلی از وبسایت های دیگر را نیز جمع آوری می کند، تخمین میزند که تنها 3 مورد از هر 10 فرصت شغلی آگهی می شوند، بنابراین مجموع فرصتهای شغلی بسیار بالاتر از این رقم است.

طبق آمارهای رسمی، حدود 147 هزار نفر در پایان دسامبر 2017 در سوئیس بیکار بوده اند؛ یعنی 31 هزار موقعیت بیشتر از تعداد کارجویان وجود داشته است.

صنایع دارای بیشترین تقاضای نیروی کار شامل حوزه های صادرات و پزشکی می شود.