گزارشی از اکسپرس انتری در فصل نخست ۲۰۱۹
گزارشی از اکسپرس انتری در فصل نخست ۲۰۱۹
آوریل 9, 2019
آلمان سالانه
آلمان سالانه نیاز به ۲۵۰.۰۰۰ نفر کارگر مهاجر دارد
آوریل 9, 2019
مشاهده همه

جدیدترین پذیرش های منیتوبا

جدیدترین پذیرش های منیتوبا

در جدیدترین پذیرش های منیتوبا مجموع دعوتنامه های سال جاری به بیش از ۳۰۰۰ رسید

جدیدترین پذیرش های منیتوبا ، استان منیتوبا در ۲۸ مارس هفتمین پذیرش اکسپرس انتری خود را برگزار کرد و برای ۵۹۵ متقاضی مهاجرت دعوتنامه صادر کرد تا آنها بتوانند تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه نمایند. این پذیرش بر اساس سیستم ابراز تمایل یا Expression of Interest انجام شد.

این دعوتنامه ها از طریق برنامه مهاجرت استانی منیتوبا و برای متقاضیان مسیرهای مهاجرتی Skilled Worker Overseas، Skilled Worker in Manitoba و International Education حضور داشتند. با این حساب مجموع دعوتنامه های صادره توسط برنامه مهاجرت استانی منیتوبا از طریق این مسیرهای مهاجرتی به ۳۱۹۹ می رسد.

متقاضیان اکسپرس انتری برای اینکه از طرف استان منیتوبا در نظر گرفته شوند باید ابتدا به طور جداگانه تمایل خود را به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا اعلام کنند. آندسته از متقاضیان اکسپرس انتری که توصیه نامه دریافت می کنند و برای انتخاب استانی شدن تقاضا ارائه می کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی در مجموع امتیازات اکسپرس انتری دریافت می کنند و بدین ترتیب در پذیرش بعدی اکسپرس انتری حتما برای آنها دعوتنامه صادر خواهد شد.

متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کردند، تمایل خود را از طریق برنامه مهاجرت استانی ارائه کرده بودند. ابراز تمایل اولین گام برای این است که متقاضی توسط استان از طریق این مسیرهای مهاجرتی سه گانه لحاظ شود. پروفایل های EOI یا ابراز تمایل بر اس عوامل نظیر سن، تحصیلات، سابقه کار، سطح زبان انگلیسی یازبان فرانسوی و داشتن قوم و خویش در منیتوبا امتیازدهی می شوند. سپس برای متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند LAA یا توصیه نامه برای تقاضا صادر می شود.

تعداد نامعینی از متقاضیان که در سیستم اکسپرس انتری فدرال دارای پروفایل بودند در بین گروه ۲۶۰ نفره ی متقاضیان Skilled Workers Overseas بودند که در پذیرش ۲۸ مارس توصیه نامه برای تقاضا – LAA – دریافت کردند.

 متقاضیان اکسپرس انتری که LAA دریافت می کنند باید موارد زیر را داشته باشند:

  • IDاکسپرس انتری معتبر و کد راستی آزمایی جویای کار
  • حد اقل شش ماه سابقه کار در یکی از مشاغل مورد نیاز استان منیتوبا
  • متقاضیان دسته ی کارگر ماهر خارجی – Skilled Workers Overseas – دارای شرایط زیر بودند:
  • یکی از اعضای خانواده درجه یک آنها در منیتوبا ساکن است و یا در این استان قبلا تحصیل کرده اند

در یکی از حرفه هایی که در فهرست مشاغل مورد نیاز منیتوبا اعلام شده اند حد اقل شش ماه سابقه کار دارند
نمره زبان آنها حد اقل CLB/NCLC 5 مگر اینکه سابقه کار آنها در شغلی است که نیازمند پروانه و مجوز است که در آن صورت باید حد اقل نمره زبانشان CLB/NCLC is 7 باشد.

برنامه مهاجرت استانی همچنین ۲۶۲ دعوتنامه برای متقاضیان Skilled Workers in Manitoba صادر کرد که پایین ترین امتیاز آنها در پذیرش اول مارس ۴۳۳ بود. تا اینجای سال ۲۰۱۹ این پایین ترین امتیاز برای پذیرش Skilled Worker in Manitoba بوده است.

گفتنی است مسیر مهاجرتی Skilled Workers in Manitoba برای کارگران ماهر خارجی موقتی و فارغ التحصیلان خارجی است که در حال حاضر ساکن منیتوبا هستند و از جانب کارفرمای منیتوبایی پیشنهاد کار دریافته کرده اند. ۴۴ دعوتنامه دیگر برای متقاضیان مسیر مهاجرتی International Education صادر شد. این مسیر مهاجرتی، همانطور که از نامش بر می آید مسیر اقامت دائم دانشجویانی که در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی واجد شرایط منیتوبا فارغ التحصیل شده اند را فراهم می کند.