42 کارفرمای برتر کانادا در انتاریو فعالیت می کنند
42 کارفرمای برتر کانادا در انتاریو فعالیت می کنند
آوریل 13, 2019
ترکیه دیگر نمی تواند سیل عظیم پناهجویان را بپذیرد
ترکیه دیگر نمی تواند سیل عظیم پناهجویان را بپذیرد
آوریل 13, 2019
مشاهده همه

پنجمین پذیرش منیتوبا در سال ۲۰۱۹ برگزار شد

پنجمین پذیرش منیتوبا در سال ۲۰۱۹ برگزار شد

پنجمین پذیرش منیتوبا در سال ۲۰۱۹ برگزار شد

 

جدیدترین خبرهایی که از استان منیتوبا حاکی از این است که این استان در اول مارس پنجمین پذیرش اکسپرس انتری خود در سال جدید را برگزار کرده و برای ۴۰۳ متقاضی دعوتنامه جهت تقاضا برای انتخاب استانی شدن به منظور اقامت دائم صادر کرد.
با این حساب تعداد دعوتنامه هایی که از طریق برنامه مهاجرت استانی منیتوبا صادر شده به ۲۲۶۷ می رسد. آندسته از متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کردند پروفایل ابراز تمایل خود را در مسیرهای Skilled Worker Overseas،Skilled Worker in Manitoba یا International Education برنامه مهاجرت استانی منیتوبا ثبت کرده بودند.

کسانی که می خواهند از طرف این مسیرهای مهاجرتی منیتوبا انتخاب شوند در گام نخست باید پروفایل ابراز تمایل یا EOI را ارائه کنند. این نکته در مورد افرادی که پروفایل خود را در سیستم اکسپرس انتری فدرال هم ثبت کرده اند می شود. پروفایل های EOI بر اساس عوامل نظیر تحصیلات، سابقه کار، تسلط بر زبان های انگلیسی یا فرانسوی و داشتن خویشاوند و آشنا در منیتوبا رتبه بندی می شوند و برای متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند توصیه نامه جهت تقاضا یا LAA صادر می شود.

آندسته از متقاضیان اکسپرس انتری از طرف منیتوبا توصیه نامه جهت تقاضا یا LAA دریافت کرده اند می بایست ID اکسپرس انتری معتبر و کد راستی آزمایی جویای کار و نیز در یکی از مشاغل مورد نیاز استان منیتوبا حد اقل شش ماه سابقه کار داشته باشند.
آندسته از متقاضیان اکسپرس انتریکه توصیه نامه دریافت می کنند و برای انتخاب استانی شدن تقاضا ارائه می کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی در مجموع امتیازات اکسپرس انتری دریافت می کنند و بدین ترتیب در پذیرش بعدیاکسپرس انتری حتما برای آنها دعوتنامه صادر خواهد شد.

گروه دومی که در پذیرش اول مارس دعوتنامه دریافت کردند متقاضیان دسته ی کارگر ماهر خارجی و دارای شرایط زیر بودند:

  • یکی از اعضای خانواده درجه یک آنها در منیتوبا ساکن است و یا در این استان قبلا تحصیل کرده اند
  • در یکی از حرفه هایی که در فهرست مشاغل مورد نیاز استان منیتوبا اعلام شده اند حداقل شش ماه سابقه کار دارند
  • نمره زبان آنها حد اقل CLB/NCLC 5 مگر اینکه سابقه کار آنها در شغلی است که نیازمند پروانه و مجوز است که در آن صورت باید حد اقل نمره زبانشان CLB/NCLC is 7 باشد

۵۶۵، پایین ترین امتیاز EOI متقاضیان در دسته ی Skilled Workers Overseas بود. همچنین گفتنی است برای برای گروه دیگر از متقاضیان که در دسته ی کارگران ماهر خارجی قرار داشتند از طریق برنامه استخدام استراتژیک توصیه نامه برای تقاضا (LAA ) صادر شد. پایین ترین امتیاز EOI متقاضیان در این دسته هم ۶۲۱ بود.

مسیرهای مهاجرتی کارگران ماهر ساکن منیتوبا و تحصیل بین المللی

برنامه مهاجرت استانی منیتوبا همچنین ۱۲6 دعوتنامه برای متقاضیان دسته ی کارگر ماهر داخل منیتوبا صادر کردِ کمترین امتیاز متقاضیان این دسته ۵۶۶ بود. این دسته ی مهاجرتی مناسب کارگران ماهر خارجی واجد شرایط و فارغ التحصیلان خارجی است که در حال حاضر ساکن منیتوبا هستند و از طرف یک کارفرمای منیتوبایی پیشنهاد کار دریافت کرده اند.

علاوه بر این، برای ۲۰ متقاضی دسته ی تحصیل بین المللی دعوتنامه صادر شد. این مسیر مهاجرتی فرایند اقامت دائم دانشجویانی را که از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منیتوبا فارغ التحصیل شده اند و دارای مهارت های مورد نیاز کارفرمایان این استان هستند تسریع می بخشد.

مسیر تحصیل بین المللی دارای سه زیرمجموعه Career Employment Pathway ، Graduate Internship Pathway و Student Entrepreneur Pathway است.