جدیدترین پذیرش استان پرینس ادوارد آیلند
جدیدترین پذیرش استان پرینس ادوارد آیلند
آوریل 15, 2019
تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019
تغییرات مالیاتی کانادا در سال 2019
آوریل 15, 2019
مشاهده همه

منیتوبا دومین پذیرش کارگر ماهر خارجی را برگزار کرد

منیتوبا دومین پذیرش کارگر ماهر خارجی را برگزار کرد

منیتوبا دومین پذیرش کارگر ماهر خارجی را برگزار کرد

منیتوبا دومین پذیرش کارگر ماهر خارجی را برگزار کردهمین چند روز قبل بود که منیتوبا پذیرش جدیدی را برگزار کرده و از طریق مسیر مهاجرتی اسکلید ورکر خارجی برای متقاضیانی دعوتنامه صادر نمود؛ حالا در جدیدترین پذیرشی که در تاریخ ۲۱ فوریه برگزار شد برای ۳۳۸ متقاضی دعوتنامه صادر نموده است. در بین این متقاضیان اکسپرس انتری خوش اقبال، متقاضیانی حضور داشتند که در دسته ی اسکلید ورکر خارجی قرار داشتند. با این حساب، تعداد متقاضیانی که از طریق برنامه مهاجرت استانی منیتوبا طی سال جاری برای آنها دعوتنامه صادر شده است مجموعا به ۱۸۶۴ می رسد.

سیستم اکسپرس انتری سیستمی برای مهاجرت به کانادا است که در سه دسته ی کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه ی کانادایی از سراسر جهان بر پایه ی امتیازات و معیارها مهاجر جذب می کند. کاندیدها بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه بندی دارند دسته بندی می شوند؛ این سیستم به کاندیدها بر اساس تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی (دو زبان رسمی کانادا)، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیازدهی می کند. برای کاندیدهایی که بالاترین امتیاز را داشته باشند به تناوب برگزاری پذیرش ها یک ITA (یک دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم) صادر می شود.

متقاضیان اکسپرس انتری برای اینکه از طرف استان منیتوبا در نظر گرفته شوند باید ابتدا به طور جداگانه تمایل خود را به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا اعلام کنند. آندسته از متقاضیان اکسپرس انتری که توصیه نامه دریافت می کنند و برای انتخاب استانی شدن تقاضا ارائه می کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی در مجموع امتیازات اکسپرس انتریدریافت می کنند و بدین ترتیب در پذیرش بعدی اکسپرس انتری حتما برای آنها دعوتنامه صادر خواهد شد.

برنامه مهاجرت استانی منیتوبا – MPNP – اعلام کرده است که متقاضیان اکسپرس انتری که در پذیرش ۲۱ فوریه برای آنها دعوتنامه صادر شده حد اقل ۵۶۶ امتیاز در این شبکه داشته اند و دارای شرایط و معیارهای زیر نیز بوده اند:‌

  • اکسپرس انتری معتبر و کد راستی آزمایی جویای کار — ID
  • حد اقل شش ماه سابقه کار در یکی از مشاغل مورد نیاز استان منیتوبا

متقاضیان دسته ی کارگر ماهر خارجی دارای شرایط زیر بودند:

  • یکی از اعضای خانواده درجه یک آنها در منیتوبا ساکن است و یا در این استان قبلا تحصیل کرده اند
  • در یکی از حرفه هایی که در فهرست مشاغل مورد نیاز منیتوبا اعلام شده اند حد اقل شش ماه سابقه کار دارند
  • نمره زبان آنها حد اقل CLB/NCLC 5 مگر اینکه سابقه کار آنها در شغلی است که نیازمند پروانه و مجوز است که در آن صورت باید حد اقل نمره زبانشان CLB/NCLC is 7 باشد.