بهترین کشورهای جهان برای اشتغال زنان
بهترین کشورهای جهان برای اشتغال زنان
می 25, 2019
معرفی 10 کشور پیشروی جهان در تعادل کار و زندگی
معرفی 10 کشور پیشروی جهان در تعادل کار و زندگی
می 28, 2019
مشاهده همه

تداوم اقتدار دانشگاه های آلمانی به عنوان مبتکرترین دانشگاه های جهان

تداوم اقتدار دانشگاه های آلمانی به عنوان مبتکرترین دانشگاه های جهان

 تداوم اقتدار دانشگاه های آلمانی به عنوان مبتکرترین دانشگاه های جهان

طبق رتبه بندی اخیر مبتکرترین دانشگاه های اروپا که توسط رویترز تهیه می شود، دانشگاه های آلمانی توانستند با کسب 23 جایگاه از مجموع 100 جایگاه اول، بر روحیه نوآورانه و مبتکرانه نظام آموزش عالی آلمان مهر تایید مجددی بزنند.

جایگاه های بعدی این فهرست را بریتانیا (21 دانشگاه)، فرانسه (18)، هلند (9)، بلژیک (7)، اسپانیا و سوئیس (هر دو 5)، ایتالیا (4)، دانمارک (3)، نروژ (2) و اتریش و ایرلند (1) به خود اختصاص دادند.

تنزل جایگاه دانشگاه های بریتانیا عمدتا به دلیل عدم قطعیت ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می باشد که باعث افت مداوم جایگاه کلی دانشگاه های بریتانیا شده است.

نکته جالب دیگر این فهرست آن است که دانشگاه های عضو شبکه EIT Health در مجموع 48 درصد از 25 دانشگاه برتر را به خود اختصاص دادند. EIT Health شبکه ای از برترین مبتکران جهان است که برای بهبود زندگی بیماران و شهروندان در اروپا همکاری می کنند. این شکبه بصورت کنسرسیوم فعالیت می کند و با دانشگاهیان، محققان و صاحبان صنایع تعامل دارد.

University of Erlangen Nuremberg با سه پله صعود و دستیابی به جایگاه دوم این فهرست، بهترین رتبه را در بین دانشگاه های آلمانی کسب نمود و با اختلاف اندک از دانشگاه KU Leuven بلژیک قرار گرفت. Imperial College London، دانشگاه کمبریج و EPFL سوئیس نیز در جایگاه های سوم تا پنجم قرار گرفتند.

گفتنی است که رتبه بندی رویتر از 10 شاخص استفاده می کند که برخی از آنها عبارتند از: میزان پژوهشهای تولید شده، اختراعات ثبت شده و نرخ موفقیت کلی اختراعات ثبت شده و همچنین امتیاز اثرگذاری تحقیقاتی موسسات در سطح جهان و اروپا.

 

نگارنده: سمانه سیدی