موقعیت شغلی فریلنس ویژه ممیز مالی
موقعیت شغلی فریلنس ویژه ممیز مالی
آوریل 14, 2021
موقعیت شغلی فریلنس ویژه توسعه دهنده نرم افزار
موقعیت شغلی فریلنس ویژه توسعه دهنده نرم افزار
آوریل 15, 2021
مشاهده همه

موقعیت شغلی فریلنس هماهنگ کننده عملیات

موقعیت شغلی فریلنس هماهنگ کننده عملیات

موقعیت شغلی فریلنس هماهنگ کننده عملیات در شرکت Arrow Central Europe GmbH واقع در کشور آلمان

 

تخصص های مورد نیاز:

مهارتهای پیشرفته کار با Excel و Data Entry

شرایط:

  • حداقل مدرک کارشناسی
  • حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط
  • مهارتهای پیشرفته زبان آلمانی
  • دانش متوسط زبان انگلیسی
  • مهارتهای مدیریت زمان پیشرفته
  • مهارتهای پیشرفته کار با Excel و Data Entry

حقوق و مزیا:

بسته حقوق و مزایای عالی

نحوه درخواست:

فریلنس

  • Accepted file types: docx, pdf, Max. file size: 3 GB.