موقعیت شغلی فریلنس مدرس زبان فرانسه
موقعیت شغلی فریلنس مدرس زبان فرانسه
آوریل 18, 2021
موقعیت شغلی فریلنس مدیر محتوا و SEO
موقعیت شغلی فریلنس مدیر محتوا و SEO
آوریل 18, 2021
مشاهده همه

موقعیت شغلی فریلنس متخصص تولید محتوای آموزشی

موقعیت شغلی فریلنس متخصص تولید محتوای آموزشی

 

موقعیت شغلی فریلنس متخصص تولید محتوای آموزشی در دانشگاه IU Internationale Hochschule واقع در کشور آلمان

 

وظایف و مسئولیتها:

طراحی و توسعه محتوا، منابع و آزمونهای یک دوره آموزشی دانشگاهی

شرایط:

  • حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا PhD در رشته علوم کامپیوتر
  • تجربه صنعتی مرتبط امتیاز محسوب می شود
  • تجربه قبلی ر زمینه طراحی محتوای آموزشی امتیاز محسوب می شود
  • مهارتهای پیشرفته گفتاری و نوشتاری زبان انگلیسی

حقوق و مزیا:

بسته حقوق و مزایای توافقی

نحوه درخواست:

فریلنس

  • Accepted file types: docx, pdf, Max. file size: 3 GB.