شبکه جهانی:

ما با بهره گیری از قدرت نگرش بین المللی، روابط سازنده و مستحکم و پتانسیل های حرفه ای و تجاری خود، خدماتی استثنایی و کم نظیر به مشتریان خود در هر نقطه جهان ارائه می کنیم. کاریابی بین المللی کارپیرا یک آژانس فعال در سطح بین المللی و دارای همکاران بین المللی در حوزه های مختلف می باشد. حوزه فعالیت های گروه ما بیش از صدها کارفرما و میلیونها کارجو با فرهنگ های متنوع و چندین زبان زنده جهان را دربر می گیرد.

نوآوری و ابتکار:

ما از طریق راهکارهای منحصر بفرد و مبتکرانه، ارزش¬های بی نظیری برای مشتریان خود خلق می¬کنیم و با ایجاد و پرورش محیط¬های کاری خلاقانه، همواره در پی ارتقای روش¬ها و کارکردهای خویش هستیم. موفقیت ما از روحیه پیشروی و توجه ویژه مدیران ارشد مجموعه به نوآوری و ابتکار سرچشمه می¬گیرد.

مشتری مداری:

تمامی فعالیت¬های ما بر مبنای صداقت و اصول اخلاقی انجام می¬شوند. ما برای نظرات مشتریان خود اهمیت بسیاری قائلیم و در صورت لزوم اتخاذ تمهیدات و اقدامات، هیچ گونه درنگی را جایز نمی¬دانیم. کارکنان ما هدف¬مدار بوده و در تمامی مراحل کاری نسبت به ارائه ارزش¬ها برای مشتریان متعهد می¬باشند. ما از طریق پاسخگویی و حساسیت نسبت به خواسته¬های مشتریان خود، شرایط مناسبی را برای خلق روابط بلند مدت با آنان فراهم می¬نماییم و میزان موفقیت ما در این زمینه بر مبنای رضایت اظهار شده توسط مشتریان و کارکنان سنجیده می¬شود.

صداقت و امانتداری:

اصول تغییر ناپذیر اخلاقی ما بر مبنای صداقت و اعتماد پی ریزی شده است که ثمره بیان حقایق، همخوانی رفتارها و سخنان و پذیرفتن مسئولیت فعالیت¬ها می¬باشد.
آژانس کاریابی بین المللی کارپیرا امین اطلاعات کارجویان و کارفرمایان است و از انجام تمامی اقدامات لازم برای حفظ اسرار آنان فروگذار نخواهد نمود.

انتخاب بهترین افراد:

جذب، پرورش و حفظ بهترین استعدادها برای حرفه خود، سنجش توانایی¬های کارکنان، تثبیت نگرش «می¬توانم، پس انجام می‌دهم» و پرورش محیطی سرشار از حمایت و درک متقابل از جمله ارزش های ما است.

مسئولیت پذیری:

آژانس کاریابی بین المللی کارپیرا مسئولیت عواقب مستقیم و غیرمستقیم اعمال و فعالیت¬های خود را می¬پذیرد و ضمنا به منظور اجتناب از آسیب رساندن به منافع افراد حقیقی و حقوقی، تمهیدات لازم را اتخاذ می¬نماید.

هوشمندی:

«سخت¬کوشی و کار هوشمندانه» اصلی بنیادی در کل مجموعه ماست و استفاده از منابع در فعالیت های ما به شیوه¬ای کارآمد، مسئولانه و هوشمندانه صورت می¬پذیرد.