سپتامبر 24, 2018
  ادرسها و تلفن های تماس اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی    ردیف  عنوان  آدرس  تلفن   واحد های استقرار یافته  1  ساختمان شماره یک اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی   میدان […]
سپتامبر 24, 2018

وب سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  ادرس و شماره تماس های وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   آدرس: تهران – خیابان آزادی – بین خیابان خوش و بهبودی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کدپستی: 1457994861 تلفن : 64491 9 – 66580031 https://mcls.gov.ir/   وب […]