آوریل 13, 2019
ثابت ماندن نرخ بیکاری کانادا

ثابت ماندن نرخ بیکاری کانادا

ثابت ماندن نرخ بیکاری کانادا که در دومین ماه متوالی شاهد ایجاد موقعیت های شغلی قابل توجهی بود اما نرخ بیکاری در سطح کشورعملا تغییری نکرد.
آوریل 11, 2019
آیا اقتصاد کانادا ظرفیت افزایش مجدد نرخ بهره را دارد؟

آیا اقتصاد کانادا ظرفیت افزایش مجدد نرخ بهره را دارد؟

آیا اقتصاد کانادا ظرفیت افزایش مجدد نرخ بهره را دارد؟ بانک مرکزی کانادا هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر تثبیت نرخ بهره اعلام نمود و بدین ترتیب نه تنهانرخ بهره در حد 1.75 درصد باقی خواهد ماند بلکه هر گونه تغییر و […]
آوریل 10, 2019

جدیدترین پذیرش های اکسپرس انتری

جدیدترین پذیرش های اکسپرس انتری که در این پذیرش باز هم حداقل امتیاز نسبت به پذیرش قبلی یک امتیاز کاهش یافته و به ۴۵۱ رسید.