نوامبر 2, 2020
مارکو مندیچینو

دولت کانادا در سه سال آینده به ۱.۲ میلیون مهاجر اجازه اقامت دائم می دهد

دولت کانادا در سه سال آینده به ۱.۲ میلیون مهاجر اجازه اقامت دائم می دهد   مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت کانادا اعلام نمود کانادا در سال آینده بیش از ۴۰۱ هزار اقامت دائم جدید صادر خواهد کرد، هدفی که در […]
آوریل 15, 2019
جدیدترین پذیرش استان پرینس ادوارد آیلند

جدیدترین پذیرش استان پرینس ادوارد آیلند

جدیدترین پذیرش استان پرینس ادوارد آیلند که در تاریخ ۲۱ فوریه تعداد متقاضیان دعوت شده را به منظور اقامت دائم بیش از دو برابر کرد.