ژوئن 11, 2019
شرایط جدید صدور روادید شنگن

شرایط جدید صدور روادید شنگن

شرایط جدید صدور روادید شنگن با هدف حصول اطمینان از پوشش هزینه صدور روادید توسط کشورهای عضو اتحادیه و طراحی مکانیزمی اعلام کرده است.
آوریل 15, 2019
۲۵ تا از مهمترین سوالات روز مصاحبه ویزای شینگن

۲۵ تا از مهمترین سوالات روز مصاحبه ویزای شینگن

۲۵ تا از مهمترین سوالات روز مصاحبه ویزای شینگن روز مصاحبه برای ویزای شینگن را نباید تنها جلسه‌ای فرمالیته برای ارائه مدارک تکمیلی و یا گفتگو با افسر ویزا در خصوص مدارک ارائه‌شده دانست؛ بلکه باید آن را جلسه‌ای برای ارتباط عمیق‌تر […]