آوریل 19, 2020
دانشجویان بین المللی

برنامه های ویژه سازمانهای دولتی آلمان

  برنامه های ویژه سازمانهای دولتی آلمان برای کمک به دانشجویان خارجی در بحران کرونا   آلمان محبوبترین کشور غیرانگلیسی زبان برای دانشجویان بین المللی است. طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان، هم اکنون بیش از ۳۰۰ هزار دانشجوی بین […]
فوریه 8, 2020
کاهش زمان انتظار وقت سفارت آلمان

کاهش زمان انتظار وقت سفارت آلمان

کاهش زمان انتظار وقت سفارت آلمان پیگیری حزب سبز آلمان برای کاهش زمان انتظار وقت سفارت آلمان برای دانشجویان بین المللی در ایران، هند و مراکش   دانشجویان بین المللی در کشورهایی مانند ایران، هند، مراکش و کامرون مجبورند بیش […]