آوریل 11, 2020
ایالت های آلمان 

ایالت های آلمان را بشناسید ، سفری به سراسر آلمان

سفری به سراسر آلمان؛ ۱۶ ایالت این کشور را بشناسید  ایالت های آلمان را بشناسید آلمان دارای نظام سیاسی جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی بوده و دارای ۱۶ ایالت است. آلمان دارای شانزده ایالت می‌باشد. هر ایالت دارای یک دولت و […]