آگوست 31, 2017

افراد پذیرفته شده توسط کارفرما و همچنین اطلاع از زمان برگزاری مصاحبه

اطلاعیه مهم در خصوص مشاهده لیست افراد پذیرفته شده توسط کارفرما و همچنین اطلاع از زمان برگزاری مصاحبه   قابل توجه متقاضیان تایید شده در مرحله ارزشیابی اولیه توسط کارفرما ( کار و اقامت در آلمان)، بدینوسیله به اطلاع میرسانیم […]