آگوست 31, 2017

اطلاعیه مهم در خصوص مشاهده لیست افراد پذیرفته شده توسط کارفرما و همچنین اطلاع از زمان برگزاری مصاحبه

  قابل توجه متقاضیان تایید شده در مرحله ارزشیابی اولیه توسط کارفرما ( کار و اقامت در آلمان)، بدینوسیله به اطلاع میرسانیم لیست اولیه افرادی که برای انجام مصاحبه با کارفرما تایید شده اند به ظرح جدول زیر می باشد. […]