می 15, 2020
برنامه مهاجرت استانی انتاریو

دعوت انتاریو از 703 متقاضی اکسپرس انتری در حوزه تکنولوژی

دعوت از ۷۰۳ متقاضی اکسپرس انتری در جدیدترین Tech Draw انتاریو استان انتاریو در روز 13 می ، در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری از 703 متقاضی دعوت کرد تا برای دریافت اقامت دائم از طریق برنامه استانی اقدام کنند. برنامه […]
می 10, 2020
اکسپرس اینتری

دعوت انتاریو از ۱۹۰ متقاضی اکسپرس اینتری در جدیدترین پذیرش

دعوت ایالت انتاریو از ۱۹۰ متقاضی اکسپرس اینتری دعوت ایالت انتاریو از ۱۹۰ متقاضی اکسپرس اینتری استان انتاریوی کانادا از طریق برنامه مهاجرت استانی انتاریو مورخ 29 آوریل از 190 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. این متقاضیان در 14 […]
آوریل 13, 2019
42 کارفرمای برتر کانادا در انتاریو فعالیت می کنند

42 کارفرمای برتر کانادا در انتاریو فعالیت می کنند

42 کارفرمای برتر کانادا در انتاریو فعالیت می کنند و مورد بررسی قرار گرفته اند که شرایط کاری متنوعی را برای کارکنان مختلف ایجاد نموده اند.