مارس 18, 2019

برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا با صد هزار دلار

برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا با صد هزار دلار برنامه ویزای کار دوساله در مناطق کمتر توسعه یافته استان بریتیش کلمبیا کانادا برای بسیاری از کارآفرینان مناسب خواهد بود. اولین قدم برای شروع این برنامه کارآفرینی در استان بریتیش کلمبیا با […]