نوامبر 19, 2018
استان منیتوبا دو مسیر مهاجرتی جدید برای فارغ التحصیلان معرفی کرد

استان منیتوبا دو مسیر مهاجرتی جدید برای فارغ التحصیلان معرفی کرد

استان منیتوبا دو مسیر مهاجرتی جدید برای فارغ التحصیلان معرفی کرد که باهدف جذب و نگه داشتن کارآفرینان و نوآوران با استعداد از سراسر جهان راه اندازی شده است.