مارس 19, 2020

مراحل اخذ گواهینامه رانندگی در آلمان

چطور میتوانم در آلمان رانندگی کنم؟ برخورداری از گواهینامه رانندگی در آلمان روی داشتن زندگی راحتر و مستقل تاثیر بسزای دارد. از آنجایی که در بیشتراعلانات کاری داشتن گواهینامه یکی ازپیش شرط‌های کار بحساب می‌آید، بدست آوردن این مدرک شانس […]