نوامبر 15, 2017
اعتراضات گسترده معلمان زبان انگلیسی در ایرلند علیه مشاغل ساختگی

اعتراض گسترده معلمان زبان انگلیسی در ایرلند علیه مشاغل ساختگی

شورای صنفی Unite که از معلمان زبان انگلیسی در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند تشکیل می شود در حوه آموزش زبان انگلیسی به تظاهرات گسترده‌ای دست زدند.