اکتبر 10, 2017
فرصت شغلی

خلق بیش از ۲۵ هزار فرصت شغلی جدید در عمان از پایان سال ۲۰۱۷

 هزار فرصت شغلی جدید در عمان ۲۵ هزار فرصت شغلی در عمان به صورت فاز به فاز ۲۵ هزار فرصت شغلی ، طبق اعلام شورای وزیران عمان در روز چهارشنبه ۷ اکتبر، دولت عمان در نظر دارد فرصت های شغلی […]