آوریل 10, 2019
قانون مهاجرت جدید آلمان

قانون مهاجرت جدید آلمان

قانون مهاجرت جدید برای جذب کارگرانی که توانایی های کمتری دارند که می توانند به مدت شش ماه برای یافتن کار در این کشور اقامت داشته باشند.
نوامبر 15, 2017
بالاترین ثبات شغلی در هفت سال اخیر در لهستان

بالاترین ثبات شغلی در هفت سال اخیر در لهستان

ثبات شغلی بالا در لهستان باعث شده است کارکناننگرانی بابت از دست دادن شغل خود نداشته باشند که به دلیل بهترین نرخ ثبات شغلی در 7 سال اخیر در لهستان است.
اکتبر 8, 2017

مدیر فروش کشاورزی- Green staff Mirko Lettberg

وظایف و مسئولیتها:  توسعه و گسترش ساختار فعالیت های فروش  شناسایی و جذب مشتریان در بخش های تعریف شده بازار  همکاری با مشتریان فعلی  مذاکره و به انجام رساندن قراردادهای عرضه  پشتیبانی از تراکنش های فروش شرایط: حداقل مدرک کارشناسی […]