فوریه 4, 2019
ویژه پزشکان عمومی و متخصص

ویژه پزشکان عمومی و متخصص

فرصت اشتغال ویژه پزشکان عمومی و متخصص در قلب اروپا کشور آلمان با هدف توسعه و ارتقای بهداشت و درمان پزشکان و متخصصین ایرانی
اکتبر 8, 2017

دستیار پرستاری- Felten Personalservice GmbH

اعزام دستیار پرستاری به آلمان   وظایف و مسئولیتها: کمک به بیماران و گزارش مداوم کار به سرپرستار عمل طبق دستورالعمل های واحد پرستاری شرکت در دوره های آموزشی ویژه پرستاران شرایط: حداقل مدرک کارشناسی در رشته های پرستاری، بهیاری، […]