فوریه 6, 2020
خرید ملک در ترکیه

خرید ملک در ترکیه

خرید ملک در ترکیه ایرانیان، دومین خریداران بزرگ ملک در ترکیه لقب گرفتند طبق آمار جدیدی که توسط موسسه آمار ترکیه منتشر شده است، ایرانی ها که در سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۴۲۳ خانه در ترکیه خریده اند، پس از […]