آوریل 16, 2019
اخذ اقامت نیوزلند2019

اخذ اقامت نیوزلند2019

اخذ اقامت نیوزلند2019 که  طبق رتبه بندی سال 2017 رتبه 9 ام را در بین 187 کشور دنیا از نظر شاخص های توسعه انسانی به خود اختصاص داد.
مارس 2, 2019
برنامه نیروی متخصص کشور نیوزیلند

برنامه نیروی متخصص کشور نیوزیلند

برنامه نیروی متخصص کشور نیوزیلند،اگر دارای سابقه تحصیلی و شغلی مناسب هستید می توانید به عنوان نیروی متخصص نیوزیلند و اخذ اقامت دائم این کشور اقدام نمایید.