ژانویه 21, 2018
افراد شاغل در ایتالیا

بازار شغلهای موقت افراد شاغل در ایتالیا داغ داغ است

در حالی که تعداد افراد شاغل در ایتالیا به طرز بی سابقه ای بالاست؛ اما تحلیل انواع استخدام نشان می دهد که اکثر مشاغل دائمی نیستند.
سپتامبر 12, 2017
دولت ایتالیا دیپلمات خود در عراق را به جرم فروش ویزا اخراج کرد

دولت ایتالیا دیپلمات خود در عراق را به جرم فروش ویزا اخراج کرد

دولت ایتالیا دیپلمات خود در عراق را به جرم فروش ویزا اخراج کرد.مقامات ایتالیایی حداقل ۱۵۲ پرونده را کشف کرده که چنین هزینه های گزافی از آنان اخذ شده است.