آوریل 10, 2019
10شهر از بهترین شهرهای آلمان برای کار - 2019

10شهر از بهترین شهرهای آلمان برای کار – 2019

10شهر از بهترین شهرهای آلمان برای کار - 2019 که به موجب آن بسیاری از مهاجران به دنبال آینده ای بهتر برای کار به آلمان سفر می کنند.
مارس 6, 2018
بازار کار آلمان در ژانویه 2018 ، پررونق تر از خوش بینانه ترین پیشی بینی ها

بازار کار آلمان در ژانویه 2018 ، پررونق تر از خوش بینانه ترین پیشی بینی ها

بازار کار آلمان در ژانویه 2018 ، نسبت به پیش بینی ها پر رونق تر بود که مجموع تعداد بیکاران آلمان به میزانی بسیار کمتر از مقدار پیش­بینی شده در ماه فوریه رسید و میزان اشتغال در ماه ژانویه نیز […]