آوریل 13, 2019
افزایش نرخ اشتغال انتاریو به مدد مشاغل تمام وقت

افزایش نرخ اشتغال انتاریو به مدد مشاغل تمام وقت

افزایش نرخ اشتغال انتاریو به مدد مشاغل تمام وقت که بازار کار این استان آن هم از لحاظ اشتغال تمام وقت رشد قابل توجهی یافته است.
آوریل 11, 2019
کمک 10 میلیون دلاری کانادا برای تازه واردان به بازار کار

کمک 10 میلیون دلاری کانادا برای تازه واردان به بازار کار

کمک 10 میلیون دلاری کانادا برای تازه واردان به بازار کار با هدف این که مهاجران تازه وارد دارای مهارت بتوانند سریعتر جذب بازار کار کانادا شوند.
آوریل 11, 2019
بهترین وضعیت شروع بازار کار کانادا در سال طی 4 دهه گذشته

بهترین وضعیت شروع بازار کار کانادا در سال طی 4 دهه گذشته

بهترین وضعیت شروع بازار کار کانادا در سال طی 4 دهه گذشته که بازار کار کانادا را به نقطه ای روشن در کشاکش رکود اقتصادی تبدیل کرده است.
آوریل 11, 2019

برنامه مهاجرت استانی کانادا

برنامه مهاجرت استانی کانادا به استان ها و نواحی اجازه می دهد برای تامین نیازهای بازار کار سالانه تعداد معینی مهاجر کاری واجد شرایط را انتخاب کنند.
آوریل 10, 2019
کلگری رکورددار بالاترین نرخ بیکاری در کانادا

کلگری رکورددار بالاترین نرخ بیکاری در کانادا

کلگری رکورددار بالاترین نرخ بیکاری در کانادا که در ماه فوریه با 0.3 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 7.6 درصد رسید و سومین بازار کار بد را به خود اختصاص داد.
آوریل 10, 2019
رونمایی کانادا از پایلوت مهاجرتی

رونمایی کانادا از پایلوت مهاجرتی

رونمایی کانادا از پایلوت مهاجرتی مرتبط با صنایع غذایی و کشاورزی که مسیر مهاجرت کارگران خارجی فعال در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را هموار می کند.