اکتبر 13, 2018

با ارزش ترین گذرنامه جهان متعلق به کدام کشور است

با ارزش ترین گذرنامه جهان متعلق به کدام کشور است که می‌توان بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی به آنها سفر کرد و گذرنامه ایرانی در این فهرست رتبه 98 را دارد.