مارس 29, 2020
نامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا

برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا Alberta Self-Employed Farmer Stream

برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا در یک نگاه   برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا فرصتی مناسب برای کسانی است که در پی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان آلبرتا هستند. و این امکان را فراهم می کند که برای اخذ اقامت دائم […]
مارس 29, 2020
برنامه استانی آلبرتا

برنامه اکسپرس انتری آلبرتا (Alberta Express Entry Stream)

برنامه اکسپرس انتری یکی از برنامه های استانی آلبرتا است گفتنی است برنامه مهاجرت استانی آلبرتا بخشی از برنامه مهاجرت استانی کانادا است که به استان ها و نواحی شرکت کننده اجازه می دهد سالانه بر اساس نیازهای بازار کار […]
مارس 28, 2020
برنامه فرصت آلبرتا

برنامه فرصت آلبرتا یا Alberta Opportynity Stream

جریان فرصت آلبرتا  Alberta Opportunity Stream مهاجرت به کانادا و جریان فرصت های آلبرتا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ راه اندازی شد و جایگزین جریان کار و جریان استراتژیک استخدام توسط کارفرمایان شد. این طرح برای ساده سازی روند درخواست برنامه […]