مارس 29, 2020
نامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا

برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا Alberta Self-Employed Farmer Stream

برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا در یک نگاه   برنامه کشاورزان خوداشتغال آلبرتا فرصتی مناسب برای کسانی است که در پی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان آلبرتا هستند. و این امکان را فراهم می کند که برای اخذ اقامت دائم […]