فوریه 10, 2020
افزایش دستمزد ساعتی و حداقل حقوق طرح بلوکارت

افزایش دستمزد ساعتی و حداقل حقوق طرح بلوکارت

افزایش دستمزد ساعتی و حداقل حقوق طرح بلوکارت مهمترین ره آوردهای تغییرات ۲۰۲۰ قانون کار و مهاجرت تجاری آلمان آخرین تغییرات در قانون کار و مهاجرت تجاری آلمان ۲۰۲۰ اعلام شد. افزایش دستمزد ساعتی، افزایش حداقل حقوق تحت طرح بلوکارت، […]
آوریل 9, 2019

آلمان سالانه نیاز به ۲۵۰.۰۰۰ نفر کارگر مهاجر دارد

آلمان سالانه نیاز به ۲۵۰.۰۰۰ نفر کارگر مهاجر دارد آلمان به حضور کارگران مهاجر وابسته است و این در حالی است که درآینده تعداد کارگران مهاجر اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت. طبق مطالعات اخیر، در دراز مدت، می بایست به صورت […]