آوریل 16, 2019
ویزای کار امریکا H1B

ویزای کار امریکا H1B

ویزای کار امریکا H1B برای افرادیکه که دارای تخصص حرفه ای با دانش تخصصی دانشگاهی بالا و حداقل مدرک کارشناسی هستند صادر میشود.