نوامبر 12, 2018
اعلام رتبه بندی 2019 دانشگاه های جهان

اعلام رتبه بندی 2019 دانشگاه های جهان

اعلام رتبه بندی 2019 دانشگاه های جهان که هبودهای چشمگیری برای دانشگاه های آسیایی را در مقابل افت دانشگاه های امریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه نشان می دهد.