آگوست 24, 2017
بیمارستان کودکان بوستون

بیمارستان بوستون نسبت به بازداشت محقق ایرانی- دکتر عباس دهنوی- در فرودگاه بوستون اعتراض می‌کند

بیمارستان بوستون امریکا که قرار بود دکتر دهنوی به عنوان پژوهشگر در آن فعالیت کند بازداشت شد بیمارستان کودکان بوستون نسبت به بازداشت محقق ایرانی اعتراض می‌کند   یک محقق سرطان‌شناسی ایرانی به نام دکتر عباس دهنوی که برای کار […]