فوریه 9, 2020
محبوبیت روزافزون دانشگاه های خصوصی آلمان

محبوبیت روزافزون دانشگاه های خصوصی آلمان

محبوبیت روزافزون دانشگاه های خصوصی آلمان برای دانشجویان بین المللی   از هر ۱۲ دانشجو در آلمان اکنون یک نفر مایل به تحصیل در دانشگاه های خصوصی آلمان است و دوره های «تخصصی»، تعداد کمتر دانشجو در کلاس ها و […]