مارس 10, 2020
لیست مشاغل طرح 2020 المان

لیست مشاغل طرح 2020 آلمان

لیست اعلامی اداره کار فدرال آلمان “مشاغل طرح 2020 آلمان “   قانون مهاجرت نیروی کار ماهر آلمان 2020 که شانس مهاجرت نیروهای کار ماهر به آلمان را به طرزی بی سابقه گسترش می دهد، که از 1 مارس 2020 […]