دسامبر 22, 2018
برترین دانشگاه 2019 آلمان برای تحصیل در رشته مدیریت

برترین دانشگاه 2019 آلمان برای تحصیل در رشته مدیریت

برترین دانشگاه 2019 آلمان برای تحصیل در رشته مدیریت دانشگاه ماننهایم میباشد که به عنوان 123امین دانشگاه برتر جهان در رشته های علوم اجتماعی شناخته شده است.