نوامبر 19, 2018
یک خانم ایرانی رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مک ‌گیل کانادا شد

یک خانم ایرانی رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مک ‌گیل کانادا شد

پروفسور الهام امامی، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مک ‌گیل کانادا شد   اعضاء هیات علمی دانشگاه مک گیل (McGill) در آخرین نشست خود، پس از تحقیقات گسترده بین‌المللی، دو زن را به عنوان رئیس دانشکده دندانپزشکی و رئیس مدرسه آموزش […]