آوریل 4, 2020
ویزای شینگن

اطلاعات در مورد چگونگی ویزای شینگن

اطلاعات در مورد چگونگی ویزای شینگن   اصطلاح شینگن به چه معنی است؟ شینگن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره دارد که آزادی رفت و آمد در منطقه شینگن را بدون گذرنامه و کنترل مرزی دارند. ویزای شینگن چیست؟ ویزای […]