می 10, 2020
اکسپرس اینتری

دعوت انتاریو از ۱۹۰ متقاضی اکسپرس اینتری در جدیدترین پذیرش

دعوت ایالت انتاریو از ۱۹۰ متقاضی اکسپرس اینتری دعوت ایالت انتاریو از ۱۹۰ متقاضی اکسپرس اینتری استان انتاریوی کانادا از طریق برنامه مهاجرت استانی انتاریو مورخ 29 آوریل از 190 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. این متقاضیان در 14 […]