ژوئن 11, 2019
شرایط جدید صدور روادید شنگن

شرایط جدید صدور روادید شنگن

شرایط جدید صدور روادید شنگن با هدف حصول اطمینان از پوشش هزینه صدور روادید توسط کشورهای عضو اتحادیه و طراحی مکانیزمی اعلام کرده است.